Majčinstvo - otežavajuća okolnost pri dobivanju posla

Čak 4/5 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju web portala www.posao.hr, smatra kako su žene u Hrvatskoj, u odnosu na muškarce, diskriminirane pri dobivanju posla. Istraživanje na temu »Žene i zapošljavanje» provedeno je u siječnju ove godine i u njemu je sudjelovao 861 ispitanik, od čega 821 žena.

Budući da web portal Posao.hr provodi inicijativu «Od 40 do 50» pomoću koje se potiče informatičko opismenjivanje žena u dobi od 40 do 50 godina i njihovo zapošljavanje, istraživanje je provedeno kako bi se dobio uvid o iskustvima i mišljenju korisnika koja se tiču prava muškaraca i žena po pitanju zapošljavanja.

Najviše ispitanika bilo je iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije (59%), Splitsko-dalmatinske (6%), Primorsko-goranske (5%) i Osječko-baranjske (5%). Čak 50 % ispitanika ima završen fakultet, 32% ih ima završenu srednju školu, 14% višu školu, magisterij ili doktorat ima njih 3%, dok osnovnoškolsko obrazovanje ima samo 1% od ukupnog broja ispitanika.

Na pitanje bi li radije zaposlili ženu ili muškarca ukoliko bi bili u ulozi poslodavca, 82% ispitanika se izjasnilo da im je svejedno, njih 14% bi radije zaposlili ženu, a samo 4% bi zaposlilo muškarca.

Kao najveći problem s kojim se susreću žene na radnom mjestu, ispitanici su naveli:

- manje plaće u odnosu na muške kolege koje rade isti posao 15%
- nemogućnost napredovanja na više funkcije 21%
- veća izloženost mobbingu 15%
- nepovjerenje u sposobnosti žena za obavljanje zahtjevnijih zadataka 41%
- nedovoljno ulaganje u edukaciju žena 8%

Također, 72% ispitanika smatra kako su žene u Hrvatskoj u odnosu na muškarce slabije plaćene, 10% ih smatra kako su bolje plaćene, a 18% ih smatra kako su muškarci i žene jednako plaćeni.

Prema istraživanju «Žene i zapošljavanje» kao poslovi gdje se najviše zapošljavaju žene su poslovi administracije i trgovine.

Zanimljiv je podatak da čak 92% ispitanika smatra kako se na majčinstvo pri zapošljavanju uglavnom gleda negativno, 7% misli kako je majčinstvo irelevantno, dok samo 1% smatra kako se na majčinstvo uglavnom gleda pozitivno.

Najduže razdoblje traženja posla za 36% ispitanika bilo je više od godine dana, 24% je posao tražilo između dva i šest mjeseci, 15% najviše mjesec dana, 14% više od šest mjeseci, 75 više od 5 godina, a 4% više od deset godina.

Veljača 2005.

Petak, 11.02.2005.