Korupcija prilikom zapošljavanja - 30% tražitelja posla platila bi mito u zamjenu za posao

Koliko u Hrvatskoj vrijedi posao i koliko je teško doći do njega, najbolje govori podatak da bi čak 30% ispitanika pristalo na plaćanje mita u zamjenu za zaposlenje - pokazalo je istraživanje «Platiti za posao?» internetskog portala Posao.hr kojime se željelo saznati u kojoj je mjeri u Hrvatskoj izražena korupcija prilikom zapošljavanja.

Istraživanjem portala www.posao.hr željelo se ispitati koliko je građana bilo u situaciji da su ih budući poslodavci ili nadređeni tražili mito kako bi dobili posao i koliko je posloprimaca spremno platiti za posao. U istraživanju je sudjelovalo 854 ispitanika (59% žena i 41% muškaraca) u najvećem broju (61%) dobi od 25 do 34 godine. Prema županijama, najveći broj ispitanika dolazi iz Zagreba i Zagrebačke (39%), Splitsko-dalmatinske (12%), Osječko-baranjske (9%) i Primorsko-goranske (9%) županije.

Prema indeksu koji mjeri precepiju korumpiranosti, Hrvatska između 146 zemalja u svijetu zauzima 67. mjesto, a pod pojmom korupcije smatra se svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru, te nuđenje odnosno traženje mita. U zemlji s više od 291 000 nezaposlenih dobiti posao je vrlo teško, a budući da se na natječaje za jedno radno mjesto kandidira i po stotinu kandidata, mogućnost dobivanja posla vrlo je mala. Uz 30% ispitanika koji bi pristalo platiti mito u zamjenu za posao, njih 45% to ne bi učinilo, a samo bi 25% prijavilo korumpiranog poslodavca/nadređenog.

Prema saznanjima posloprimaca koji su sudjelovali u istraživanju internetskog portala Posao.hr pokazalo se da se za posao u Hrvatskoj plaća iznos veći od 10 000 kn (54%), 20% ispitanika je mišljenja da se novčani iznos kreće između 5 i 10 000 kuna, a 15% je mišljenja da se iznos mita kreće od 1 000 do 5 000 kuna.

Iako je Kaznenim zakonom Republike Hrvatske za davanje mita predviđena novčana kazna ili kazna do jedne godine zatvora (predviđena zatvorska kazna za primanje mita je kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine), čak 28% ispitanika je izjavilo kako su barem jednom platili nekome kako bi dobili posao. S druge strane, od 29% ispitanika traženo je mito (na direktan ili indirektan način) odnosno određena financijska sredstva kako bi poslodavci zaposlili baš njih.

Internetsko istraživanje «Platiti za posao?» komentirao je i Zorislav Antun Petrović, predsjednik udruge Transparency International Hrvatska - nevladine organizacije posvećene povećavanju vladine odgovornosti i suzbijanju međunarodne i nacionalne korupcije. "Rezultati ankete koju je proveo internet portal www.posao.hr ukazuju koliko je još dug put do svođenja korupcije u Hrvatskoj u podnošljive okvire. Sam podatak da je 30 posto ispitanika spremno platiti mito da bi došli do radnog mjesta pokazuje, pored njihove želje za zapošljavanjem, da imaju malo vjere u svoje sposobnosti ili u objektivnost sustava odlučivanja».

Podmićivanje za dobivanje posla u Hrvatskoj je postalo gotovo normalno i društveno tolerirano, najčešće zbog velikog broja konkretnih slučajeva korupcije za koju posloprimci saznaju iz vlastitog iskustva ili iskustava njima bliskih ljudi. Kao djelatnosti u kojima je korupcija prilikom zapošljavnja najviše izražena, sudionici istraživanja naveli su državnu službu i upravu (38%), ekonomiju i financije (14%), administrativne djelatnosti (11%), menadžement i upravljanje (7%) i zdravstvo (6%).

«Ne treba zaboraviti koliko je državni sektor značajan i učinkovit kada je riječ o privlačenju stranih ulaganja» dodao je Petrović i posebnu zabrinutost izrazio zbog činjenice da više od 1/3 ispitanika smatra kako je državna služba i uprava najkorumpriranija djelatnost u domeni zapošljavanja. Po sektorima, čak 56% ispitanika u prepoznalo je korupciju prilikom zapošljavanja većinom u državnom sektoru, 35% smatra da je korupcija u jednakoj mjeri zastupljena u državnom i u privatnom sektoru, a samo je 9% onih koji misle da se korupcija češće događa u privatnom sektoru.

Koji su elementi presudni za dobivanje posla? Prema istraživanju internetskog portala Posao.hr, čak 49% ispitanika izdvojilo je kako su za dobavljanje posla ključne veze i poznanstva, 26% spremnost na plaćanje mita, 16% navelo je radno iskustvo, 5% obrazovanje dok je 4% mišljenja da je sreća presudna za dobivanje posla.

Listopad 2005.

Ponedjeljak, 25.12.2006.