Žene u mirovinu mogu ranije još 10 godina: Ovo su uvjeti od 2020.!

Žene u mirovinu mogu ranije još 10 godina: Ovo su uvjeti od 2020.!

Ustavni sud još je 2007. godine odlučio da se dob za odlazak u mirovinu kod žena i muškaraca mora izjednačiti, piše mirovina.hr.

Tada se predviđalo da će se to dogoditi do 2018. godine, no i u 2020. uvjeti još uvijek nisu izjednačeni. Sindikati su izjednačavanje uvjeta dodatno usporili referendumskom inicijativom ’67 je previše’. Žene imaju još malo manje od desetak godina ranijeg odlaska u mirovinu od muškaraca, prije nego što se 2030. godine izjednače s muškarcima.

Kada žene najranije mogu ići u mirovinu?

Zakon kaže da pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik koji je navršio 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. No, žene su zbog prijelaznog razdoblja izuzete od pravila, te u prijevremenu mirovinu mogu ići nešto ranije. Ove godine mogu ići s navršenih 57 godina i šest mjeseci života, pod uvjetom da imaju navršene 32 godine i šest mjeseci radnog staža. 

Svake iduće godine žene će prve uvjete za prijevremenu mirovinu stjecati tri mjeseca kasnije, sve do 2030. godine kada će se u potpunosti izjednačiti s muškarcima. Za svaki mjesec ranijeg umirovljenja gubite 0,2 posto mirovine.

Kada žene mogu u punu starosnu mirovinu? 

One u ovoj godini pravo na starosnu mirovinu ostvaruju s navršene 62 godine i šest mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža. Svake iduće godine, kao i u ranijem slučaju, dobna granica će se povećavati za tri mjeseca, a izjednačit će se 2030. godine kada će i za njih vrijediti pravilo iz prve rečenice ovog odlomka.


Ostatak članka pročitajte na: mirovina.hr

Priča

pričajte nam priču


Dojavite nam svoju karijernu priču i inspirirajte druge
Želite se pohvaliti, imate zanimljivu priču za koju smatrate da bi javnost trebala čuti? Svoje materijale (fotografije, snimke, tekst…) možete slati na našu email adresu:
marketing@posao.hr ili putem poruke na Facebooku.

Petak, 17.01.2020.