Do 24. srpnja 2014. godine kompanije moraju imati osobu za brigu o okolišu.

Tvrtke s 50 zaposlenih moraju imati povjerenika za otpad

Povjerenik za otpad i njegov zamjenik dužni su ishoditi potvrdu Ministarstva zaštite okoliša o obavljenoj izobrazbi.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pitanje gospodarenja otpadom postavilo je kao jedno od prioritetnih pitanja u svom djelokrugu.

S obzirom na složenost gospodarenja otpadom, Ministarstvo je donijelo niz novih zakonskih okvira kako bi se na što učinkovitiji način i sa što manjim posljedicama na okoliš i ljudsko zdravlje zbrinjavalo otpad. Kako bi se to osiguralo, jedna od novosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom je i povjerenik za otpad kojeg mora imati svaka tvrtka koja zapošljava 50 i više osoba, a u svojoj djelatnosti proizvodi otpad. Povjerenika za otpad bitno je razlikovati od odgovorne osobe za gospodarenje otpadom koju mora imenovati svaka tvrtka koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom i za to ima odgovarajuću dozvolu.

Povjerenik za otpad  je dužan nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u toj tvrtki o utvrđenim nedostacima, organizirati provedbu propisa o otpadu na odgovarajući način, savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u tvrtki u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te tvrtke. Tvrtka ima obavezu dostaviti informaciju o imenovanju povjerenika i zamjenika Agenciji za zaštitu okoliša. Rok za imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika je dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom odnosno do 24. srpnja 2015. godine. Povjerenik za otpad i njegov zamjenik dužni su ishoditi potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom,  koja se izdaje na rok od pet godina.

Vijest je prenesena sa poslovni.hr

Petak, 01.08.2014. / poslovni.hr