Studenti 11 hrvatskih fakulteta zajedno organiziraju najveće STEM događanje godine

Studenti 11 hrvatskih fakulteta zajedno organiziraju najveće STEM događanje godine

Ovo događanje održava se po prvi puta u Europi, u Poreču od 8. do 13. svibnja 2018. Više od tisuću natjecatelja STEM Gamesa očekuje natjecanja u znanju i sportu te edukativni i zabavni program.

Sudjelujući u natjecanju i ostalim edukativnim i zabavnim aktivnostima, studenti će upoznati kolege sa srodnih fakulteta te imati priliku razmijeniti znanja i iskustava. Cilj STEM Gamesa je poticanje interdisciplinarnosti, pružanje prilike za odmjeravanje znanja, poticanje i promocija sveučilišnoga sporta kao i zdravoga načina života.

Generalna tema STEM Gamesa 2018 je NextGen Society kojom se pred natjecatelje stavlja izazov promišljanja o svemu što budućnost i razvoj tehnologije donosi i na koji će način tehnološki napredak promijeniti društvo u kojem živimo.

U natjecanju iz područja znanja studenti će se natjecati u četiri STEM Games Arene (Science Arena, Technology Arena, Engineering Arena i Mathemathics Arena) u kojima će se rješavati problemski zadaci u specifičnim poljima znanja. One obuhvaćaju koncept timskoga trodnevnoga natjecanja u kojemu studenti primjenjuju stečeno znanje pri rješavanju inženjerskih problema. U svakoj se Areni studenti bave podtemom kojom je definiran specifičan problem stavljen pred studente, a povezan je s generalnom temom.

Sportska natjecanja na STEM Gamesima održat će se u devet sportova. Natjecanja će biti održana u muškoj i ženskoj kategoriji te kao pojedinačna i/ili ekipna.

Studente se sudjelovanjem u sportskome dijelu natjecanja STEM Gamesa potiče na razvoj natjecateljskoga duha, primjenu načela pravedne igre te bavljenje sportom.

Uz odmjeravanje snaga u znanju i sportskim disciplinama, sudionici STEM Gamesa imat će priliku dodatno se educirati da bi bili u korak s trenutnim zbivanjima i trendovima u svome području. Edukativnim predavanjima, radionicama te demonstracijama projekata studenti će se upoznavati sa stanjem znanosti, inženjerstva i poduzetništva STEM zajednice. Time ovaj događaj postaje više od natjecanja - edukativni program čini Gamese festivalom znanosti i inženjerstva.

Studentski život kombinacija je učenja, rada, upoznavanja novih ljudi i zabave. Zabave neće nedostajati ni na STEM Gamesima. Osim u samome sportskome i znanstvenome dijelu natjecanja, svoj timski duh i umijeće studenti će moći pokazati i u kvizu općega znanja, beer pongu, društvenim i kartaškim igrama, a svoje motoričke i strateške sposobnosti u natjecateljskom igranju video igara (eSports). Kako noći ne bi bile duge i dosadne, pripremamo set tuluma i glazbe, a za one najhrabrije, karaoke.

Više o STEM Gamesima možete doznati na našoj web i Facebook stranici.

Fakulteti koji sudjeluju u organizaciji STEM Gamesa:

 • FER - Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing) - www.fer.unizg.hr
 • FOI - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics) - www.foi.unizg.hr
 • FERIT - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (Josip Juraj Strossmayer University Osijek, Faculty of electrical engineering, computer science and information technology Osijek) - https://www.ferit.unios.hr/
 • TVZ - Tehničko Veleučilište u Zagrebu (Zagreb University of Applied Sciences) - https://www.tvz.hr/
 • FESB - Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (University of Split, Faculty of Electrical engineering, Mechanical engineering and Naval architecture) - https://www.fesb.unist.hr/
 • RITEH - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet (University of Rijeka, Faculty of Engineering) - http://www.riteh.uniri.hr/
 • PMF - Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (University of Zagreb, Faculty of Science) - www.pmf.unizg.hr
 • FSB - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (University of Zagreb, Faculty of mechanical engineering and naval architecture) - https://www.fsb.unizg.hr/
 • PMF - Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (University of Split, Faculty of Science) - http://www.pmfst.unist.hr/
 • ODJELI - Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni odjeli (University of Rijeka, Department of Physics, Biotechnology, Mathematics, Informatics) - http://www.uniri.hr/
 • SFSB - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski Fakultet u Slavonskom Brodu (Josip Juraj Strossmayer University Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod) - http://www.sfsb.unios.hr

Ponedjeljak, 05.02.2018.