Radnik mlađi od 30 godina štedi poslodavcu 17,2 posto svoje plaće

Radnik mlađi od 30 godina štedi poslodavcu 17,2 posto svoje plaće

Od početka godine počela je primjena izmijenjenog Zakona o doprinosima kojim je uveden poticaj za zapošljavanje radnika mlađih od trideset godina.

Poslodavac koji od 1. siječnja 2015. zaposli mladog radnika za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do pet godina. Pretpostavka korištenja olakšicom ispunjenje je sljedećih kumulativnih uvjeta: da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, tj. na dan početka radnog odnosa, radnik mlađi od trideset godina (može imati najviše 29 godina, 11 mjeseci i 29 dana); da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo na puno ili nepuno radno vrijeme te da radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme ni ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Olakšicom se mogu koristiti svi poslodavci, neovisno o pravnom obliku organiziranja i neovisno o broju radnika koje zapošljavaju, uključujući tijela državne vlasti i jedinice lokalne uprave i samouprave kod kojih se radni odnos zasniva rješenjem o primanju u službu.

Trajanje olakšice i prekidi
Olakšica traje najdulje pet godina, odnosno kraće ako radniku iz bilo kojeg razloga radni odnos prestane prije proteka tog roka. Ako u tih pet godina radnik bude opravdano spriječen za rad zbog korištenja pravom na rodiljski i roditeljski dopust ili zbog dragovoljnog služenja vojnog roka te ako mu je prije isteka pet godina radni odnos mirovao, ta razdoblja produljuju pravo poslodavca na oslobođenje od doprinosa na plaću.

Prestanak radnog odnosa radnika nema nikakve posljedice za poslodavca korisnika olakšice. Ako se radnik zaposli kod drugog poslodavca, opet na neodređeno vrijeme i uz uvjet da je u trenutku novog zaposlenja i dalje mlađi od trideset godina, novi poslodavac također ostvaruje pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću, također najdulje pet godina. Kad se radnikov ugovor o radu prenosi na novog poslodavca zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije prethodnog poslodavca, prenosi se i olakšica, pa radnik i kod novog poslodavca zadržava status mladog radnika, tako da i novi poslodavac ima pravo koristiti se oslobođenjem od doprinosa na plaću sve dok se ne navrši ukupno pet godina.

Što se ipak plaća
Oslobođenje od obveze doprinosa odnosi se na sve doprinose na plaću: na doprinos za zdravstveno osiguranje koji se plaća prema stopi od 15 posto, za zaštitu zdravlja na radu prema stopi 0,5 posto i za zapošljavanje prema stopi 1,7 posto, tako da poslodavac štedi 17,2 posto na bruto plaću radnika. Za radnika koji ostvaruje pravo na minimalnu plaću godišnja ušteda poslodavca iznosi 6253 kune, a za radnika s prosječnom plaćom od 8000 kuna godišnja je ušteda 16.512 kuna. Oslobođenje od doprinosa na plaću primjenjuje se samo pri obračunu doprinosa na mjesečnu plaću i ne odnosi na doprinose koji se obračunavaju na tzv. ostale primitke uz plaću, kao što su naknade i potpore isplaćene u svotama koje prelaze propisane neoporezive iznose, bonusi, godišnje nagrade, premije životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja i drugi primici koji se u pravilu isplaćuju povremeno. Pri isplati takvih primitaka u dijelu koji podliježe plaćanju doprinosa poslodavac nema pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću.

Kako 'slagati' olakšice
Uvođenjem olakšice za mlade radnike koji se zapošljavaju na neodređeno vrijeme nisu ukinute dosadašnje olakšice istog sadržaja propisane za radnike koji prvi put stječu status mirovinskog osiguranika (prema Zakonu o doprinosima); za osobe koje nemaju više od godinu dana staža...

Ostatak vijesti pročitajte na linku.

Petak, 09.01.2015. / limun.hr