B.a.b.e. u akciji u Kninu i Šibeniku

Posao za žene žrtve nasilja

Nasilje nad ženamaOrganizacija B.a.B.e. u suradnji s udrugama Delfin iz Pakraca, Zvonimir iz Knina i Općinom Gračac provodi projekt “Utiranje puta od siromaštva i nasilja k emocionalnoj i financijskoj stabilnosti”. Taj projekt predstavljen je u Šibeniku i Kninu.

- Projektom želimo olakšati uključivanje dugotrajno nezaposlenih žena žrtava obiteljskog nasilja, koje su najčešće korisnice socijalne pomoći, na tržište rada. Projekt se provodi u šest hrvatskih gradova: Zagrebu, Vukovaru, Pakracu, Kninu, Šibeniku i Gospiću. Uglavnom, radi se o sredinama bremenitim postratnim zbivanjima i ekonomskom krizom - kazala je Suzana Kunac iz organizacije B.a.B.e.

Prema njezinim podacima, u prošloj godini na Zavodu za zapošljavanje bilo je prijavljeno 140 žena žrtava obiteljskog nasilja.

- Od njih je samo 13 uspjelo naći posao. One se vrlo teško zapošljavaju i spadaju u socijalno isključene skupine. Naš osnovni cilj je preko ovog projekta zaposliti barem 60 žena - rekla je Suzana Kunac.

Četvrtak, 17.03.2011. / Krešimir Gulan, slobodnadalmacija.hr