Otkrivamo detalje velike reforme socijalne skrbi i poreznih olakšica

Uvode se stroži kriteriji pa će velik broj građana izgubiti dio prava. Osniva se Jedinstveni novčani centar preko kojeg će se isplaćivati sve naknade

Otkrivamo detalje velike reforme socijalne skrbi i poreznih olakšica

Socijalne naknade pojedinim kategorijama građana u Hrvatskoj veće su od onoga što iste te osobe, sa svojim kvalifikacijama, mogu zaraditi na tržištu rada te bi se, u sklopu reforme socijalne skrbi, maksimalna visina naknada trebala limitirati: bez obzira što propisuju pojedini zakoni, na ime socijalne pomoći, dječjih doplataka, pomoći iz lokalne uprave i drugih izvora osoba ne bi mjesečno smjela dobiti više od određenog iznosa.

Koji će to iznosi biti, utvrdit će se u sljedećih nekoliko mjeseci: do lipnja 2015. trebao bi biti gotov Akcijski plan za cjelovitu reformu sadašnjih socijalnih naknada i poreznih olakšica, a reforma bi trebala završiti do 2017. godine.

Preporuke Komisije

Prema preporukama Europske komisije, Hrvatska do kraja 2014. treba napraviti pregled poreznih olakšica i socijalnih naknada te nakon toga prezentirati akcijski plan za poboljšanje reaktivacije neaktivnih i nezaposlenih osoba.

Visina kumuliranih socijalnih naknada za pojedine kategorije građana, osobito višečlane obitelji u kojoj su roditelji niskog obrazovanja i kvalifikacija, prema ocjeni Europske komisije i Svjetske banke, jednostavno destimulira rad. Stoga se, najkasnije do 2017. godine, planira određivanje gornjeg limita, za maksimalni iznos, zbrojenih socijalnih naknada.

- Tijekom reforme, pojedine bi se naknade kroz neki period ukidale kao samostalne i slijevale u jedinstvenu naknadu, čiji će maksimalni iznos biti određen za svaku kategoriju građana, a koja bi se trebala zvati zajamčeni minimalni standard. On bi trebao biti dovoljan da se pokriju sve osnovne životne potrebe - kažu u Ministarstvu socijalne politike.

Dječji doplatak

U Hrvatskoj trenutno postoji oko 80 naknada sa socijalnim predznakom, za koje se na državnoj i lokalnoj razini izdvaja oko 10 milijardi kuna godišnje. Prvi korak reforme koju provodi Ministarstvo socijalne politike Milanke Opačić, a koji treba biti gotov do kraja 2014. godine, jest izrada preciznog kataloga naknada.

- U njemu će biti popisane sve naknade i točni iznosi koji se za njih izdvajaju. Jasno bi se naznačilo koliko se izdvaja za djecu, starije, trudnice, invalide, nezaposlene, branitelje i druge, uz analizu daju li ta izdvajanja željeni učinak: rađa li se više djece, nalaze li nezaposleni posao i drugo - kažu u Ministarstvu.

Predmet analize bile bi i porezne olakšice na djecu i druge uzdržavane članove obitelji. Naime, pokazalo se da te olakšice rastu razmjerno visini plaća: osobe na minimalcu nemaju gotovo nikakve koristi od njih, a značajno rastu nakon što plaće prijeđu 10.000 kuna.

S početkom 2015. osnovat će se Jedinstveni novčani centar (JNC), preko kojeg će ići isplata svih socijalnih naknada: prve su na redu socijalne pomoći, koje će JNC početi isplaćivati do sredine 2015., zatim dječji doplatak do kraja sljedeće godine, a u 2016. planira se prebacivanje naknade za nezaposlene i pet vrsta rodiljnih naknada za žene izvan tržišta rada. U Ministarstvu socijalne politike su izračunali da bi pukim objedinjavanjem mjesta na kojem se naknade isplaćuju - što podrazumijeva i pomnu reviziju korisnika - na ovih osam naknada do kraja 2016. godine uštedjeli 600 milijuna kuna!

Cijelu vijest možete pročitati na linku.

Ponedjeljak, 01.12.2014. / jutarnji.hr