Održana prezentacija „Republika Hrvatska: 28. članica EU - Novosti u carinskom postupanju“

U Središnjem uredu Carinske uprave Ministarstva financija, održana je Prezentacija „REPUBLIKA HRVATSKA - 28. ČLANICA EU - Novosti u carinskom postupanju", na kojoj je sudjelovao pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave Zlatko Grabar sa suradnicima s ciljem upoznavanja javnosti o svim novostima u carinskom postupanju nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Republika Hrvatska postaje članica Europske unije, a ujedno i dio jedinstvenog područja Carinske unije i europskog gospodarskog prostora.

Ulaskom u Carinsku uniju mijenjaju se nadležnosti i postupanja carinske službe u Republici Hrvatskoj tim više jer Carinska uprava s jedne strane obavlja poslove na vanjskim granicama Europske unije, a s druge strane u okviru nacionalnog teritorija uz preuzete obveze koje proizlaze iz pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, obavlja i ostale fiskalne i sigurnosne zadaće poglavito kroz suzbijanje svih oblika „sive ekonomije".

Vezano uz isto, Carinska uprava provela je brojne reforme kako u zakonodavnom tako i u organizacijskom okviru, kako bi imala sve preduvjete da se sa prvim danom članstva u Europskoj uniji pravna stečevina u području carinskog i trošarinskog sustava primjenjuje na pravilan i jedinstven način.

Na prezentaciji su uz ravnatelja Carinske uprave sudjelovali Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja za Sektor za carinski sustav i procedure, Dubravka Begović, pomoćnica ravnatelja za Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo,  Mario Demirović pomoćnik ravnatelja za Sektor za trošarine i Zvonimir Marinović, voditelj Službe za posebne poreze.

Novosti u carinskom pristupu - prezentacija
Promjene u carinskom postupanju nakon 1. srpnja 2013.

Srijeda, 19.06.2013. / Vlada RH