Želja im je dobiti kvalitetniji financijski proizvod

Obrtnicima krediti uz kamatu od 3,5 posto

Ono što će posebno privući obrtnike jest Projekt financiranja obrtništva i malog poduzetništva u suradnji s gradom Zagrebom koji je u Obrtničku štednu banku deponirao 23 milijuna kuna te subvencionira 3 posto kamate.


Foto: vecernji.hr


Hrvatska obrtnička komora (HOK) prebacit će svoje cjelovito financijsko poslovanje u Obrtničku štednu banku, te svojim primjerom potaknuti obrtnike i male poduzetnike da učine isto, rekao je predsjednik HOK-a Nato Topić na današnjoj konferenciji za novinare.

Kao glavni razlog navedena je dugogodišnja želja hrvatskih obrtnika da imaju vlastitu banku, a posebno sada kada je dostupnost kapitala na tržištu smanjena, a kreditni uvjeti nepovoljni, želja im je dobiti kvalitetniji financijski proizvod od onoga što nudi ostatak bankarskog tržišta.

Predsjednica Uprave OŠB-a Suzana Barada rekla je kako se njihov poslovni model temelji na najboljoj poslovnoj praksi privatnih malih banaka kakve posluju u EU, a poslovanje ostvaruju na individualiziranoj i prilagođenoj ponudi financijskih proizvoda.

Ono što će posebno privući obrtnike jest Projekt financiranja obrtništva i malog poduzetništva u suradnji s gradom Zagrebom koji je u Obrtničku štednu banku deponirao 23 milijuna kuna te subvencionira 3 posto kamate, tako da obrtnici koji podignu kredit iz tog projekta na rok od 9 godina, umjesto ugovornih 6,5 posto, plaćaju 3,5 posto kamate.
Slični projekti postoje i u Karlovcu i Ozlju, a pregovara se i s drugim gradovima.

Kako su naglasili sudionici konferencije, cilj je svih dioničara da banka ostane u 100-postotnom vlasništvu obrtnika, te da i HOK postane suvlasnik banke u 25+1-postotnom vlasništvu, za što bi im bilo potrebno ulaganje od 11 milijuna kuna.

Obrtnička štedna banka prva je i jedina štedno-kreditna zadruga koja je uspješno preoblikovana u štednu banku, trenutačno je u vlasništvu 1125 dioničara obrtnika i malih poduzetnika, i u 100-postotnom je hrvatskom vlasništvu.

Luka Capar, vecernji.hr

Utorak, 21.07.2009.