Predsjednički izbori

Na prilično lagan način može se zaraditi 600 kuna, prijave još koji dan

Na prilično lagan način može se zaraditi 600 kuna, prijave još koji dan

Baš kao i prijašnjih godina, visina honorara za članove biračkih odbora bit će 300 kuna po jednom krugu predstojećih predsjedničkih izbora, potvrdili su u Državnom izbornom povjerenstvu. Evo tko se sve može prijaviti.

Svi oni koji žele postati članovi biračkog odbora na predsjedničkim izborima trebaju se obratiti nadležnom općinskom ili gradskom povjerenstvu, gdje mogu dobiti više informacija o samoj prijavi.

Nestranačke osobe
Na predsjedničkim izborima članovi biračkih odbora su nestranačke osobe, za razliku od drugih izbora gdje se angažiraju stranačke osobe, pola iz reda vladajućih, a pola iz opozicije, objašnjava Dragan Zelić iz GONG-a.

Rok za imenovanje članova biračkih odbora je pet dana prije izbora, do ponedjeljka, 22.12., a imenuju ih općinska i gradska izborna povjerenstva. Građani koji žele biti članovi biračkih odbora trebaju se što prije prijaviti nadležnom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu. Ovdje se mogu pronaći kontakti.

Izbor je, dakle, na gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima, koja imenuju biračke odbore te predsjednike biračkih odbora. Od kandidata se očekuje da imaju određene kvalifikacije. Osim što moraju biti nestranačke osobe, drugi kriteriji nisu posve jasni.

"Prema našim saznanjima, nema jasnih kriterija za odabir članova biračkih odbora na predsjedničkim izborima. GONG je već upozoravao i predlagao profesionalizaciju tijela koja provode izbore na nižim razinama (općinska, gradska, županijska, povjerenstva na razini izbornih jedinica) s jasnim kriterijima odabira, a koji bi bili plaćeni po učinku", kaže Zelić.

Hoće li se dati prilika nezaposlenima?
S obzirom na tešku gospodarsku situaciju i jako veliki broj nezaposlenih, Zelića smo pitali ne bi li bilo pošteno da se izbor članova biračkih odbora prepustio ispostavama Zavoda za zapošljavanje i dala prilika nezaposlenima da nešto zarade.

"Imenovanje članova biračkih odbora mora biti u nadležnosti izbornih povjerenstava, ali se može surađivati sa Zavodom za zapošljavanje. GONG je već ranije pozvao izborna povjerenstva da daju priliku, po mogućnosti, nezaposlenim kvalificiranim osobama da budu članovi biračkih odbora i zarade barem dnevnicu za prvi i eventualni drugi krug izbora. Pored dnevnice, takve osobe bi dobile i edukaciju o izbornom procesu", kaže Zelić.

300 kuna po krugu izbora
U Državno izbornom povjerenstvu donijeli su odluku da će visina naknade za rad članova biračkih odbora biti kao i na nekoliko prijašnjih izbora...

Ostatak pročitajte na net.hr

Četvrtak, 18.12.2014. / net.hr