Na godišnji idu kada god žele, imaju službena vozila i plaćene troškove: Ima ih 1236 i ne odgovaraju nikome

Na godišnji idu kada god žele, imaju službena vozila i plaćene troškove: Ima ih 1236 i ne odgovaraju nikome

Kako ne mora pravdati svoju odsutnost za vrijeme godišnjeg ili slobodnih dana, ne izdaje mu se niti pravo na godišnji odmor kao što se izdaje službeniku.

Ukupno 1236 općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika u vrijeme svog četverogodišnjeg mandata uredno svakog mjeseca prima plaću, mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Imaju i pravo na naknadu troškova službenog putovanja, a koriste i službene automobile. To sve i ne bi bilo toliko sporno, koliko je sporna činjenica da ne odgovaraju nikome. Naime za vrijeme svog mandata ne moraju se niti jednom pojaviti u svom uredu, niti evidentirati kada uzimaju slobodne dane ili odlaze na godišnje odmore, piše Jutarnji list.

Da bi imali ovakve radne uvjete morate samo pobijediti na izborima i dostaviti pismenu obavijest nadležnom upravnom tijelu u roku od osam dana od dana kada ste stupili na dužnost, da ćete svoju dužnost obavljati profesionalno.

Ova velikodušna prava čelnika lokalne samouprave proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. A zakonodavac tumači da su općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici koji su posao odlučili obavljati profesionalno, zapravo dužnosnici jer dužnost obnašaju temeljem rezultata provedenih izbora, a ne na osnovu sklapanja ugovora o radu. Iz toga proizlati da se na njih ne nprimjenjuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalnih samouprava.

Na godišnji kad žele
Načelnici, gradonačelnici i župani biraju se direktno na loklanim izborima. Hrvatska ukupno ima dvadeset župana, 128 gradonačelnika i 428 općina. U samoupravnim jedinicama koje imaju do 10.000 stanovnika čelnici imaju pravo na jednog zamjenika, a oni s više od 10.000 na dva. Na osnovu toga Hrvatska ima 128 gradonačelnika sa 188 zamjenika. Dvadeset župana ima 40 zamjenika, a 428 načelnika općina ima 432 zamjenika. I svi oni imaju dužnosnički status, stoga nemaju ni uređeno radno vrijeme jer "se obavljanje dućnosti ne može vezivati uz rad u određenom radnom vremenu jer sama priroda obavljanja dužnosti podrzumijeva rad i djelovanje dužnosnika neovisno o satnici, a nikako rad u točno određeno vrijeme". Osim što nemaju radno vrijeme, nikome se ne moraju opravdavati o korištenju godišnjeg odmora ili odsudnosti s posla iz bilo kojeg drugog razloga...

Ovu i slične vijesti pronađite na poslovnom portalu poslovni.hr

 

Petak, 11.10.2019. / poslovni.hr