Moguće je da ste dužni državi, a da o tome nemate pojma

Moguće je da ste dužni državi, a da o tome nemate pojma

Toga će postati svjesni tek kada u slučaju otkaza dođu u Zavod za zapošljavanje i zatraže naknadu za nezaposlene.

Bivše vlasnike OPG-ova, kao i novinare koji su radili na tzv. RPO, ako sami ne odjave OPG ili samostalnu novinarsku djelatnost, država nakon gubitka posla ponovo tretira kao obveznike koji moraju plaćati poreze i doprinose iz samostalne djelatnosti.

Oni zbog zbog krutih propisa ne mogu ostvariti pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Naime, tu naknadu može ostvariti osoba koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala najmanje devet mjeseci rada u zadnje dvije godine. No, netko tko je u nekom periodu života bio vlasnik OPG-a ili samostalni novinar neće moći tu naknadu (naravno, ako ostane bez posla) dobiti čak ni ako ima deset godina nesamostalnog rada. Štoviše, u oba slučaja moguće je da - bez njihova znanja - gomilaju dug prema državi, piše Novi list.

A toga će postati svjesni tek kada u slučaju otkaza dođu u Zavod za zapošljavanje i zatraže naknadu za nezaposlene. Tu naknadu neće moći dobiti, ali moguće je da "dobiju" - dugovanje prema državi za poreze i doprinose.

Prenosi portal poslovni.hr.

 

Srijeda, 24.10.2018. / http://www.poslovni.hr