Mirovine iznad 3500 kn režu se 10 posto

Povlaštene mirovine iznad 3500 kn umanjit će se za 10 posto, odlučeno je na sjednici Vlade. Iz toga će biti izuzete mirovine rudara, oboljelih od azbestoze i stopostotnih ratnih vojnih invalida. Manje mirovine od sadašnjih dobit će oko 90 tisuća korisnika. Vlada na taj način do kraja godine namjerava uštedjeti 250 milijuna kuna. Iduće godine uštedjelo bi se 620 milijuna kuna.

Neće se umanjivati mirovine manje od 3500 kuna, a vodit će se računa i o tome da nakon umanjenja ne budu manje od tog iznosa. Povlaštene mirovine koje su regulirane sa 10-ak zakona smanjit će se zakonom koji će na snagu stupiti 1. srpnja, što znači da će korisnici tzv. povlaštenih mirovina prve umanjene mirovine dobiti u kolovozu.

Premijerka Jadranka Kosor naglasila je kako je riječ o mjeri najavljivanoj još prije godinu dana. Braniteljskim udrugama zahvalila je na razumijevanju, a najavila je da će Vlada od sada svaki tjedan donositi slične mjere. Kao prvu sljedeću mjeru najavila je zakonske izmjene kojima će se pravo na besplatna putovanja saborskih zastupnika ograničiti isključivo na putovanja vezana uz parlamentarne aktivnosti.

Spajanje bolnica i manja pristojba građevinarima
Vlada je na sjednici donijela odluku o spajanju nekoliko zagrebačkih bolnica. KB-u Merkur pripaja se Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, a KB-u Sestre milosrdnice pripaja se Klinika za tumore, Klinika za dječje bolesti i Klinika za traumatologiju. Ministar zdravstva Darko Milinović naglasio je kako krajnji cilj spajanja nije racionalizacija, nego i podizanje razine zdravstvenih usluga te smanjivanje lista čekanja za 20 posto. Premijeka je odbacila je kritike da je riječ o beznačajnim uštedama.

Kao jednu od mjera u programu gospodarskog oporavka, Vlada je odlučila za 40 posto smanjiti posebnu upravnu pristojbu u iznosu komunalnog doprinosa. Ministrica graditeljstva Marina Matulović-Dropulić naglasila je da će se time olakšati situacija investitorima koji su već počeli s gradnjom, kao i onima koji su izgradili bespravne objekte. Od plaćanja te pristojbe u potpunosti su izuzeta romska naselja, gradnja na području od posebne državne skrbi i poljoprivredni objekti.

Petak, 14.05.2010. / hrt.hr