Minimalna plaća će u 2016 godini biti 3.120 kuna

Minimalna plaća će u 2016 godini biti 3.120 kuna

Naime, prema odredbi Zakona o minimalnoj plaći propisano je da će visinu minimalne plaće za 2014. i svaku narednu kalendarsku godinu uredbom utvrditi Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad, koji će taj prijedlog dati nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći.

Minimalna plaća u 2016. u bruto iznosu će bit 3.120 kuna. Također, propisano je da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu. Uvećanje iznosa minimalne plaće u odnosu na 2015. je za 90,45 kuna.

U Ministarstvu objašnjavaju da se prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2016. uvažavala činjenica da je u posljednja dva kvartala 2015. došlo do oporavka gospodarskih trendova.

Vijest je preuzeta sa portala hr.n1info.com

Srijeda, 30.12.2015. / hr.n1info.com