Komunicirajte sigurno na stranom jeziku i unaprijedite svoje šanse za zaposlenje!

Uzmite stvari u svoje ruke i promijenite sami svoje poslovne prilike. 

Svi smo svjesni da su pad životnog standarda i nepovoljna situacija na tržištu rada utjecali na sve aspekte ljudskog postojanja pa tako i na mogućnost ostvarenja edukacijskih i poslovnih ambicija, no opće je poznato da je znanje stranih jezika u današnje vrijeme neizostavno za poboljšanje vlastitih poslovnih prilika.

U oglasima za posao poznavanje stranog jezika više nije dodatna vještina već poslovno znanje koje se podrazumijeva, a znanje dva ili više stranih jezika time postaje velika prednost na današnjem izrazito konkurentnom domaćem i europskom tržištu rada.

Tako je na primjer sve češća situacija da će poslodavac od potencijalnog zaposlenika i prije prvog sastanka tražiti životopis i molbu za posao i na stranom jeziku. A prilikom traženja posla u stranoj tvrtci ili inozemstvu, za očekivati je da će i razgovor za posao teći na stranom jeziku.

Ponuda Instituta za menadžment stoga, između ostalog, uključuje i grupne i individualne tečajeve općeg i poslovnog stranog jezika, intenzivne jezične radionice poslovnih vještina kao i radionice pisanja životopisa i pripreme za razgovor za posao na engleskom i njemačkom jeziku.

U ugodnoj atmosferi uz stručne predavače i kvalitetne materijale  na lokaciji u centru grada učenje stranih jezika već od ove jeseni može postati dio Vaše svakodnevne rutine i prvi korak prema većem zadovoljstvu u poslovnom svijetu.

Sve dodatne informacije dostupne su na tel. 01/7899-701 ili mailom na: [email protected]

www.izm.hr

Četvrtak, 11.09.2014.