Na posao u EU

Kako najlakše pronaći posao u zemljama Europske unije

Kako najlakše pronaći posao u zemljama Europske unije

Na portalu EURES-a (www.ec.europa.eu) trenutačno je registrirano 700.000 slobodnih radnih mjesta, pretraživanje se može vršiti na 25 jezika, a godišnje se preko njega zaposli oko 50.000 ljudi.

EURES je mreža javnih zavoda za zapošljavanje država članica EU te Švicarske i zemalja Europskog ekonomskog prostora (Norveške, Lihtenštajna i Islanda). Pokrenuta 1993. godine u partnerstvu s Europskom komisijom EURES predstavlja instrument za poboljšanje mobilnosti na europskom tržištu rada. Glavni ciljevi EURES-a su: (i) informiranje i savjetovanje potencijalno mobilnih radnika o mogućnostima zapošljavanja te životnim i radnim uvjetima unutar Europskog ekonomskog prostora; (ii) pomoć poslodavcima koji namjeravaju zaposliti radnike iz drugih država Europskog ekonomskog prostora; (iii) pružanje savjeta i smjernica radnicima i poslodavcima u prekograničnim područjima. Više od 850 EURES savjetnika koji rade unutar nacionalnih javnih zavoda za zapošljavanje svakodnevno pruža savjete tražiteljima zaposlenja i poslodavcima.

Od ključne je važnosti u ovom posredovanju EURES portal koji se može pretraživati na 25 jezika, bilježi četiri milijuna posjeta godišnje te posreduje pri 50.000 novih zaposlenja godišnje. Na portalu je trenutačno registrirano više od 700.000 slobodnih radnih mjesta, gotovo milijun životopisa i oko 29.000 profila poslodavaca. Putem EURES portala registrirani tražitelji zaposlenja mogu pohraniti svoje životopise, pretraživati profile poslodavaca te dobivati e-mailove koji ih obavještavaju o podudarnostima između ponude i potražnje na europskom tržištu rada.

EURES je znatno više od posredovanja pri zapošljavanju. Mreža puno polaže na pružanje kvalitetnih informacija o različitim sustavima socijalnog osiguranja, priznavanju diploma, troškovima stanovanja, prehrane i prijevoza; sve kako bi se kod tražitelja zaposlenja stvorila realna slika stanja o situaciji u državi u koju namjeravaju otići raditi. Ovakve aktivnosti vrlo su značajne kako bi se izbjegle masovne migracije radne snage koje nisu u suglasju s potrebama ne europskom tržištu rada, te koje kao takve mogu imati negativne posljedice na obrazovne, zdravstvene i socijalne sustave pojedinih država članica.

Odlukom Europske komisije iz studenog 2012. godine pokrenuta je reforma EURES-a koja bi trebala biti okončana do kraja 2013. Reforma EURES-a trebala bi pojednostavniti kontakt između tražitelja zaposlenja i poslodavaca koji traže određene vještine, pojačati fokus na sektore i zaposlenike koji su deficitarni te ciljano poduprijeti programe mobilnosti za mlade koji bi trebali uključivati i stručnu praksu. Putem EURES-a trenutačno se obavještavaju klijenti o 30 do 40% slobodnih radnih mjesta u Europi, a predviđenom reformom nastojat će se znatno povećati ovaj omjer podupiranjem suradnje između javnih i privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju. Unatoč činjenici da je u EU bez posla 25 milijuna ljudi, broj nepopunjenih radnih mjesta od sredine 2009. raste i to naročito u područjima kao što su informacijske i komunikacijske tehnologije i zelena ekonomija. U tom smislu cilj reforme EURES-a jest povećati mobilnost kako bi se smanjila nezaposlenost. Trenutačno samo 3% građana EU radi u nekoj drugoj državi članici, što je u svjetskim razmjerima malo.

Ulaskom u EU Hrvatski zavod za zapošljavanje postati će dio EURES-a i hrvatskim građanima biti će dostupna usluga posredovanja pri zapošljavanju u drugim državama EU i Europskog ekonomskog prostora. Hrvatska će imati četiri EURES savjetnika u područnim uredima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji će biti na raspolaganju građanima i poslodavcima.

Četvrtak, 04.07.2013. / vecernji.hr