Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) i Hrvatski izvoznici (HIZ) potpisali Sporazum o suradnji u Zagrebu, dana 26. listopada 2017.g.

Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) i Hrvatski izvoznici (HIZ)  potpisali Sporazum o suradnji u Zagrebu, dana 26. listopada 2017.g.

Temeljem Sporazuma Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) i Hrvatski izvoznici (HIZ), koji su 26. listopada 2017. godine u Zagrebu potpisali predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela, g. Davorin Štetner i predsjednik Hrvatskih izvoznika, g. Darinko Bago, CRANE i HIZ su dogovorili programsku suradnju na područjima od zajedničkog interesa kroz zajedničke inicijative i međusobno obavještavanje o aktivnostima koje doprinose unapređivanju poslovnog okruženja u RH i inozemstvu.

 „Velika većina startup tvrtki u koje članovi CRANE-a investiraju je usmjerena upravo prema izvozu. Ovaj sporazumom važan je jer su Hrvatski izvoznici specijalizirani u tome području i pružit će potrebnu ekspertizu startup tvrtkama kako bi što uspješnije nastupili na stranim tržištima“, rekao je predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela, g. Davorin Štetner.

 „Nama kao udruzi je interesantna suradnja sa startupima koji se osnivaju uz podršku CRANE, budući da imaju novostvorenu vrijednost proizvoda uz manja ulaganja koji su tada spremni za svjetsko tržište. Stoga, radi poticanja sudjelovanja startupa u aktivnostima HIZ-a, poduzećima koja iskažu interes i podnesu zahtjev za članstvom u udruzi Hrvatski izvoznici, a u koje su investirali službeni članovi CRANE-a, u prvoj godine članstva mjesečne članarine HIZ-a biti će minimalne“, rekao je predsjednik Hrvatskih izvoznika, g. Darinko Bago.

U svrhu olakšanja komunikacije među članovima i zaštite zajedničkih interesa, CRANE i HIZ će preko službenih internetskih stranica objavljivati novosti od partnerske organizacije te prema dogovorima, zajednički organizirati radionice i zajednički nastupati prema nadležnim državnim institucijama.

Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) i Hrvatski izvoznici (HIZ)  potpisali Sporazum o suradnji u Zagrebu, dana 26. listopada 2017.g.

Petak, 27.10.2017.