Hrvatska ima 1,25 radnika na jednog umirovljenika

Hrvatska ima 1,25 radnika na jednog umirovljenika

Mirovinski sustav baziran na solidarnosti između postojećih radnika i umirovljenika praktički je krahirao jer na jednog umirovljenika dolazi tek 1,25 radnika pa bolje mirovine gotovo da i nije moguće osigurati - i sada se dobar dio iznosa za isplatu mirovina pokriva iz poreza, a ne iz mirovinskih doprinosa, prenose novinari portala index.hr.

Poseban problem imat će sadašnji radnici kada budu odlazili u mirovinu za nekoliko desetljeća jer će se omjer radnika i umirovljenika, s obzirom na loše demografske trendove, samo pogoršavati.

To u praksi znači da će današnji radnik kroz doprinose za mirovinsko dati prilično visok iznos, a što će dobiti kada jednom ode u mirovinu - to je pod velikim upitnikom.


Ostatak članka pročitajte na: index.hr

Srijeda, 22.01.2020.