HNB zapošljava, odgovarate li profilu?

HNB zapošljava, odgovarate li profilu?

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je na svojim službenim internet stranicama oglas za dva radna mjesta u toj instituciji.

HNB tako traži stručnog specijalistu ekonomske struke za Sektor za istraživanja i statistiku Direkcija za istraživanja (Odjel za projekciju i analizu platne bilance i tečaja) te stručnog specijalistu ekonomske, informatičke ili druge odgovarajuće struke.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave za koji se poveznica nalazi na stranici svakog opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu pismo ponude i životopis.

Oglas je otvoren do (uključujući) 11. rujna 2013.

Link na natječaje: http://www.hnb.hr/o-hnb/zaposljavanje/hzaposljavanje_u_hnb.htm

Utorak, 03.09.2013. / poslovni.hr