Godišnji odmor u Hrvata

Prošle godine polovica Hrvata otputovala je negdje na godišnji u trajanju od barem 5 dana i slične su im ambicije za 2009., dok se druga polovica uglavnom drži kućnog praga.

Najviše odlazaka na godišnji odmor bilo je iz Zagreba s okolicom, kao i općenito iz naselja s preko 100.000 stanovnika (oko 74%), te iz Istre s Primorjem (60%), pokazalo je istraživanje GfK.

Mlađa dobna skupina od 15 do 34 godine najviše je išla na odmor - raspon od 64 do 69%, među najstarijima, 65 i više godina, na odmor izvan mjesta boravka otišlo ih je tek oko 23%.

Osobe koje nisu u braku također su više od prosjeka koristile odlazak na odmor - 62%, dok su oženjeni/udane bili manje na odmoru (52%).

S rastom stupnja obrazovanja značajno raste i korištenje odmora - kod osoba s najnižim obrazovanjem tek ih je oko 14% išlo na odmor, dok su oni s najvišom naobrazbom u oko 71% slučajeva koristili godišnji odmor izvan mjesta stalnog boravka.

Naravno, visina mjesečnih prihoda je također vrlo bitna za odlazak na godišnji odmor - u kategoriji niskih prihoda oko 20% je putovalo na odmor (vjerojatno vezano i uz boravak kod rodbine/prijatelja), dok su kod viših primanja, puno boljih od prosjeka, svi išli na odmor.

Osobe koje se svrstavaju u nižu klasu odlazak na odmor koristile su tek u 14% slučajeva, kod srednje klase je to oko 57%, dok su kod više klase svi bili na odmoru izvan mjesta stalnog boravka.

Općenito se može reći da višekratno korištenje odmora (dva ili više puta u toku godine - prosjek za cijelu zemlju je 16%) postaje popularnije. Posebno je češće zastupljeno kod građana Zagreba s okolicom (27%) i u Istri s Primorjem (22%), kod građana iz naselja s preko 100.000 stanovnika (36%), ili visoko obrazovanih (30%), te onih s prosječnim mjesečnim prihodima kućanstva preko 8500 kuna (oko 36%).

Kada se analizira planove za odlazak na odmor u tekućoj godini - 2009., izvan mjesta stalnog boravka, dobiva se podatak o praktički istoj razini želja. Segment onih koji planiraju/žele ići na odmor je gotovo konstantan i sada se kreće na razini od oko 58%, ali na drugoj strani, čak oko 40% građana nikad ni ne računa s odlaskom na odmor izvan mjesta stalnog boravka!

Dakle na odmor je 2008. planiralo ići oko 59% građana, a realiziralo ga je oko 51%. Planovi za ovu, 2009. godinu na sličnoj su razini - oko 58% građana planira korištenje godišnjeg odmora (barem 5 dana) izvan mjesta stalnog boravka.

Za planirani odmor u 2009. godini nešto više od prosjeka opredijelili su se: građani Zagreba s okolicom - 78%, građani koji žive u gradovima s preko 100.000 stanovnika - 81%, mladi od 25 do 34 godine - 81% (suprotno - osobe s više od 65 godina samo u 23% slučajeva planiraju odlazak na odmor izvan mjesta boravka), osobe s najvišim obrazovanjem - 77%, te zatim sa završenom srednjom školom - 71%, osobe s više od 8500 kuna prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva - 83%.

Četvrtak, 22.01.2009. / Net.hr