Agencije za privremeno zapošljavanje potpisale etički kodeks

Dok je u Europskoj uniji udio agencijskih radnika u ukupnom broju zaposlenih 1,6 posto u Hrvatskoj je on svega 0,4 posto.

Tvrtke članice HUP-Koordinacije za agencijski rad i posredovanje pri zapošljavanju koje pokrivaju oko 80% tržišta usluga privremenog zapošljavanja  potpisom dokumenta Poslovna etika obvezale su se na transparentnost rada te poštivanje visokih profesionalnih i etičkih standarda u poslovanju i odnosu prema tražiteljima posla, ustupljenim radnicima, klijentima i korisnicima usluga.

Agencije za privremeno zapošljavanje imaju važnu ulogu na tržištu rada jer pridonose njegovoj fleksibilizaciji uz istodobno očuvanje socijalne sigurnosti radnika, a njihov pozitivan doprinos osobito je vidljiv u povećanju zaposlenosti mladih te dugotrajno nezaposlenih osoba.

Procjenjuje se da preko agencija za privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj prosječno radi oko 6.000 ljudi mjesečno te da je tržište ovih usluga vrijedno oko 500 milijuna kuna.

„Prema konceptu agencijskog rada u dijelu javnosti postoji određena doza podozrivosti i nepovjerenja. Činjenica je da je tržište naših usluga još uvijek u razvoju i da po tom pitanju zaostajemo za ekonomski uspješnijim zemljama pa je nepoznavanje načina našega rada jedan od razloga tog nepovjerenja. Kao i snažna preferencija naših ljudi za radom na neodređeno vrijeme i to dugi niz godina kod istog poslodavca. Međutim, iako sporije i naše se tržište rada mijenja u skladu s ekonomskim i tehnološkim, pa i sociološkim promjenama. Potrebe za našim uslugama će rasti i realno je da će se povećavati broj ljudi koji će raditi preko agencija. Potpisivanjem ovog dokumenta htjeli smo svima – i korisnicima naših usluga i ljudima koji sada rade preko agencija te osobito onima koji su u potrazi za poslom i razmišljaju o tome da ga nađu uz našu pomoć, poslati jasnu poruku da članice naše Koordinacije posluju ne samo u skladu sa zakonom već i u skladu s visokim profesionalnim i etičkim normama vodeći računa ne samo o svojim već i njihovim interesima.“, izjavila je Jasminka Martinović, direktorica granskih udruga HUP-a

Podaci Međunarodnog udruženja agencija za privremeno zapošljavanje govore da u ukupnom broju zaposlenih u Europskoj uniji agencije sudjeluju s oko 1,6 posto dok je u Hrvatskoj to tek oko 0,4 posto. U nekima od najrazvijenijih zemalja stope su iznad europskog prosjeka pa tako u Njemačkoj 2,2 posto zaposlenih čine radnici koji rade preko agencija, a u Velikoj Britaniji agencijskih je radnika čak 3,8 posto.

U dokumentu Poslovna etika agencije za privremeno zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju koje su članice HUP-a uz ostalo izrijekom su se obvezale da uslugu posredovanja pri zapošljavanju i ustupanja na rad neće naplaćivati radnicima već isključivo poslodavcima koji su korisnici njihovih usluga. Također, obvezale su se na pružanje pomoći ustupljenim radnicima u postupcima ostvarivanja njihovih prava kod korisnika.

Ministar Mirando Mrsić, koji je također sudjelovao na svečanom potpisivanju načela Poslovne etike,  izjavio je kako je uvjeren da će inicijativa agencija okupljenih u HUP-u doprinijeti smanjenju zlouporabe radnika jer će za posljedicu imati transparentnost rada agencija te uspostavu profesionalnih i etičkih standarda u radu agencija potpisnica.

Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje donosi koristi i radnicima i poslodavcima i državi. Agencije su jedan od najučinkovitijih ulazaka na tržište rada za mlade ljude bez radnoga iskustva kao i za dugotrajno nezaposlene. Velik broj agencijskih radnika nalazi stalan posao kod poslodavca za kojeg su počeli raditi preko agencije. Za poslodavce je to najučinkovitiji način pronalaženja zamjena za odsutne radnike, rješenja za periodička povećanja opsega posla ili predselekciju radnika. Nepobitne koristi za državu su smanjenje nezaposlenosti te suzbijanje rada na crno.

„Procjene o broju ljudi koji u Hrvatskoj rade na crno, bez ikakve zaštite, prava i sigurnosti kreću se između vrlo visokih 50 i 70 tisuća. Agencijski rad u odnosu na takav nelegalan rad reguliran je zakonom i radnicima jamči ne samo sigurnu plaću već i druga prava kao što su pravo na plaćeno bolovanje ili godišnji odmor, ali i ulaganje u edukacije i treninge te pomoć u pronalaženju novog posla nakon isteka aktualnog ugovora o privremenom radu.“, istaknula je Štefica Čolić, predsjednica Koordinacije, dodajući kako će agencije koje okuplja HUP-ova Koordinacija nakon potpisivanja etičkog kodeksa raditi i na nizu drugih aktivnosti kako bi se dodatno unaprijedila praksa privremenog zapošljavanja te daljnjim razvojem tržišta agencijskih usluga pridonijelo smanjivanju prisutnosti rada na crno u Hrvatskoj.       

Utorak, 17.02.2015.