Je li pravo na isplatu božićnice obveza poslodavca?

Za postojanje ovog prava radnika isto mora biti predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili individualnim ugovorom o radu. Dakle, obveza poslodavca na isplatu božićnice nastaje tek ako se poslodavac na isto obvezao nekim od navedenih akata.

Kolektivni ugovor primjenjuje se na poslodavca koji je sklopio kolektivni ugovor, poslodavce članove udruge poslodavca koja je sklopila granski kolektivni ugovor i poslodavce koji su nakon potpisivanja granskog kolektivnog ugovora pristupili udruzi poslodavaca koja je sklopila taj granski kolektivni ugovor. U slučaju da je ministar proširio granski kolektivni ugovor na sve poslodavce u određenoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, taj kolektivni ugovor obvezuje sve poslodavce u toj djelatnosti i isti imaju obvezu primjene njegovih odredbi. Pravilnik o radu dužni su donijeti i objaviti poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika.

U slučaju da je božićnica različito uređena gore navedenim aktima, primjenjuje se načelo najpovoljnijeg prava za radnika odnosno poslodavac je u tom slučaju obvezan isplatiti viši iznos božićnice. Pravo na isplatu božićnice u gore navedenim aktima može biti ugovoreno kao opcija i uvjetovano ostvarenjem nekih događaja, pa tek ispunjenjem tih uvjeta nastaje i pravo radnika i obveza poslodavca na isplatu božićnice (npr. ostvarenjem određenih poslovnih rezultata poslodavca).

Ukoliko rok isplate božićnice nije određene kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili individualnim ugovorom o rad, a s obzirom da je isti prigodno davanje poslodavca radniku, isplaćuje se u predbožićno vrijeme. Visina iznosa božićnice zakonom nije ograničena pa ukoliko nije određena u kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili individualnom ugovoru o radu, poslodavac može isplatiti iznos božićnice prema svojoj procjeni. Iako iznos isplate božićnice zakonom nije ograničen, neoporezivanje tako isplaćene božićnice je ograničeno na iznose navedene u Pravilniku o porezu na dohodak (95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14).

Ovim Pravilnikom neoporezivi iznos je ograničen do 2.500,00 kuna godišnje i uključuje sve prigodne nagrade koje poslodavac u jednoj godini isplaćuje radniku (božićnica, regres i dr.). Primjera radi, ako je poslodavac u toj godini već isplatio regres radniku u visini od 1.000,00 kuna, najviši neoporezivi iznos koji može poslodavac isplatiti je 1.500,00 kuna; ako je već isplatio regres u iznosu od 2.500,00 kuna, iznos božićnice biti će oporeziv u cijelosti.

Odgovara: Milica Jovanović, dipl.iur.

Hoćete li vi ove godine dobiti božićnicu? Recite nam u kratkoj anketi na posao.hr!

Vijest je preuzeta sa portala poslovni.hr

Četvrtak, 03.12.2015. / poslovni.hr