Zabrana tržišne utakmice

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: kontakt@posao.hr
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja. 

Zabrana tržišne utakmice

Namjeravam promijeniti posao. Imam ponudu od drugog poslodavca iz iste djelatnosti po znatno povoljnijim uvjetima (više radno mjesto - mlađi menadžer i znatno veća plaća). Međutim, u ugovoru o radu imam klauzulu o zabrani utakmice u trajanju od dvije godine, s time da je za kršenje ugovora o radu određena visoka novčana kazna (500 kuna po danu). Zanima me da li me ova odredba obvezuje, s obzirom da nije ugovorena nikakva obveza plaćanja naknade plaće, kako to određuje Zakon o radu u članku 101. nego samo novčana kazna. Također, napominjem da prilikom zapošljavanja odnosno sklapanja ugovora o radu nisam imao nikakve mogućnosti izmijeniti klauzulu o novčanoj kazni, dakle nisam je dobrovoljno prihvatio. Također me zanima mogu li osporavati visinu kazne, koja mi se čini neprimjereno visoka.

Ugovorna kazna mora biti sastavni dio ugovora o radu ili predmet posebnog ugovora radnika i poslodavca, a vezana je uz ugovornu zabranu utakmice.

Cilj ove ugovorne zabrane utakmice je zaštita opravdanih interesa poslodavca tj. da mu radnik ne konkurira stečenim znanjem i kontaktima, zbog čega je i ograničena na vrijeme od maksimalno 2 godine.

Ugovorena zabrana utakmice ne obvezuje radnika ukoliko se njome nerazmjerno ograničava rad i napredovanje radnika. U praksi to znači da će svrhu i cilj ugovorne zabrane utakmice, u slučaju spora,  procijeniti sud u sudskom postupku.

Ugovorna kazna je novčani iznos koji „pojačava“ obvezu radnika da se pridržava ugovorene zabrane utakmice, stoga bi i visinu ugovorne kazne trebao procijeniti sud u sudskom postupku, koji ima mogućnost smanjiti ugovornu kaznu ukoliko utvrdi da je nerazmjerna s obzirom na vrijednost i značenje obveze koja se štiti ugovornom kaznom.

Praksa je da poslodavci ugovornu zabranu utakmice i ugovornu kaznu ugovaraju za sve poslove, bez procjene je li takva kazna stvarno potrebna ili nije, što je suprotno smislu zakonske odredbe i dovodi do zastrašivanja radnika.

Ponedjeljak, 07.03.2011.