Traženje sudskog raskida ugovora o radu

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: [email protected]
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja.

Traženje sudskog raskida ugovora o radu

Na koji način i u kojem roku mogu zatražiti sudski raskid ugovora o radu?

Sudski raskid ugovora o radu morate zatražiti u sudskom postupku u kojem pobijate odluku o otkazu ugovora o radu, dakle tužbenim zahtjevom. Ukoliko sud utvrdi da je odluka o otkazu ugovora o radu nedopuštena a nije Vam prihvatljivo nastaviti sa radom kod istog poslodavca – možete tražiti od suda da odredi dan prestanka radnog odnosa.

Smatram da zahtjev za sudski raskid ugovora o radu možete istaći tijekom cijelog prvostupanjskog postupka, do zaključenja glavne rasprave, a nikako u žalbenom postupku. Stav je Vrhovnog suda Republike Hrvatske da se zahtjev za sudski raskid ugovora u radu ne može osnovano istaći tek u žalbi.

Srijeda, 18.05.2011.