Šteta nastala na službenom vozilu

Pravni savjeti

Damir Delišimunović
dipl. iur.
Na vaša pravna pitanja odgovara Damir Delišimunović, pravnik iz Zagreba. Imate li i vi pitanje pravne prirode javite nam se mailom na: kontakt@posao.hr
Svaki tjedan odgovaramo na dva pitanja.

Šteta nastala na službenom vozilu

Poslodavac me smatra odgovornim za štetu nastalu na službenom vozilu i želi mi odbiti iznos štete od plaće. Kakva su mi prava?

Načelno mogu reći da za bilo kakav prijeboj tražbine poslodavca prema radniku, a u koji je ukključena uskrata plaće ili dijela plaće (odnosno naknade plaće ili dijela naknade plaće) nije moguća bez Vaše suglasnosti.

Stav je sudske prakse, konkretno Županijskog suda u Zagrebu da ova suglasnost mora biti u pisanom obliku.

Ponedjeljak, 09.05.2011.