Startup inkubator za mlade inicirao osnivanje tvrtki i samozapošljavanje

Startup inkubator za mlade inicirao osnivanje tvrtki i samozapošljavanje

Kao jedan od gradova budućnosti, a u sklopu strategije razvoja 2014-2020, Rijeka je predstavila tri strateška cilja. Drugo strateški cilj, koji glasi 'Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo', objedinjuje niz aktivnosti, mjera, projekata i programa u cilju razvoja lokalnog gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama.

Unutar toga nalazi se i Startup inkubator koji društvenoj i ekonomskoj ravnoteži planira doprinijeti širenjem na nove grupe korisnika te pružanje novih vrsta usluga. Grad Rijeka je navedeni projekt pokrenuo u veljači 2013. godine, kao inkubator za mlade s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, zatim  podizanja radnih kompetencija za zapošljivost mladih te utjecaja na razvoj poduzetničke kulture mladih.

25mladih

samozaposlilo se pomoću riječkog Startup inkubatora

Besplatna mentorska pomoć
Ciljane skupine Startup inkubatora i dalje su su nezaposleni mladi, studenti Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, kao i svi ostali mladi iz Hrvatske i svijeta, pri čemu je mladima u Startupu osigurana besplatna mentorska i savjetodavnu pomoć. Ovaj inkubator posvećen je mladima ljudima koji imaju inovativne poslovne ideje i nude nova i bolja rješenja od postojećih poduzetnika na tržištu. Mladi dobivaju potporu u postavi poslovnog modela i izradi poslovnog plana te donose odluku o realizaciji poslovne ideje i pokretanju poslovanja. Grad Rijeka nositelj je projekta zajedno sa Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka, a partneri su Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Visoka poslovna škola PAR u Rijeci.

Mentorsku mrežu čine stručnjaci iz raznih područja i poduzetnici. Važno je naglasiti da se projekt provodi zahvaljujući suradnji javnog i privatnog sektora te akademske zajednice. Startup inkubator, kao treći riječki inkubator, nudi specijalizirane edukacije za razvoj poslovnih modela, konzultacije i sastanke sa mentorima iz raznih poslovnih i znanstvenih područja (programiranje i izrada aplikacija, financije, marketing, management, prodaja, zaštita intelektualnog vlasništva, pravo i oblici gospodarskih subjekata, istraživanje tržišta, grafički dizajn, produkt dizajn, komunikacijske vještine, ...), zatim postavljanje poslovnog modela, kao i izradu skraćenog poslovnog plana. Osim toga, prijavljenima će pomoći u povezivanju sa svim subjektima relevantnima za realizaciju ideje (networking), te stvoriti riječku startup zajednicu kao potporu i motivaciju za poduzetničke pothvate, poduzetničko razmišljanje i jačanje poduzetničkih vještina.

Dodatna je prednost što će mladi koji se prijave na ovaj projekt imati prilike raditi s novim tehnologijama. Komunikacija s timovima provodi se elektronskim kanalima komunikacije, kao što su i edukativni materijali koji se koriste u elektronskom obliku. Timovima je prezentirana tehnika 3D printanja za sve one kojima takva tehnologija može pomoći u razvoju proizvoda i osigurana je potpora za njihovu uporabu kroz mentorsku mrežu. Pored navedene tehnologije, prezentirana je i Oculus Rift tehnologija koja oponaša stvarnost u virtualnom svijetu te je osigurana potpora kroz mentorsku mrežu.

Ostatak vijesti pročitajte na portalu poslovni.hr

Petak, 06.11.2015. / Ana Maria Filipović Grčić, poslovni.hr