7 prednosti sustava upravljanja kvalitetom - Zašto uvesti ISO 9001?

7 prednosti sustava upravljanja kvalitetom - Zašto uvesti ISO 9001?

Najčešće pitanje s kojim se konzultant susreće tijekom komunikacije s organizacijama koje još nemaju uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 je „Koje ćemo mi imati koristi ako uvedemo ISO 9001?“. Svaka organizacija ima vlastite poslovne aktivnosti i vlastite poslovne ciljeve, te ja svaka jedinstvena. Dobrobiti su također, za svaku organizaciju specifične, no većinom je organizacijama najbitnije upravo slijedećih 7.

Učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u početku se očituje u utvrđivanju očekivanja i potreba kupaca, a kasnije transformiranjem utvrđenog u kvalitetu proizvoda / usluga. Za uspješnu provedbu sustava, bitno je da menadžment pruži punu podršku i vodstvo, utvrdi prikladnu politiku kvalitete, te uspostavi mjerljive ciljeve. U upravljanje tim projektom bi trebali biti uključeni i menadžment i zaposleni. Korisnost sustava se odnosi kroz namjenu kako bi se olakšalo postizanje ciljeva projekta. Procjena korisnosti, učinkovitosti i sposobnosti sustava upravljanja kvalitetom od presudne je važnosti. Pregled i ispitivanje treba provoditi redovito kroz reviziju zahtjeva kvalitete, postizanje ciljeva projekta i osiguravanje zadovoljstva korisnika.

Zahtjevi projekta uključuju:

 • Uspostava nove funkcije u tvrtki (funkcija upravljanja kvalitetom), vođena od strane uprave imenovanje odgovorne osobe, nadzire poslovanje ostalih, određena normom ISO 9001.
 • Utvrđivanje cilja i vremena dovršenja projekta
 • Osiguranje resursa (vrijeme, novac, prostor, oprema..)
 • Utvrđivanje faza i odgovornosti
 • Utvrđivanje kontrolnih točaka i kriterija uspješnosti
 • Ocjena rezultata na temelju izvještaja uz eventualne popravke
 • Cilj i svrha implementacije ISO 9001 norme, sustava upravljanja kvalitetom
 • Zahtjevi klijenata (zadovoljstvo i zadržavanje ključnih klijenata, dobivanje novih klijenata, broj i narav reklamacija klijenata)
 • Optimizacija sustava organizacije (udio internih grešaka i propusta, rokovi, reklamacije prema dobavljačima, smanjenje utroška resursa po jedinici proizvoda/usluge, povećanje produktivnosti)
 • Stalno poboljšavanje svih procesa, uz ispunjenje propisanih zahtjeva norme uz stalnu kontrolu i nadzor
 • Certifikat ISO 9001 (Certifikat je tek formalna društvena potvrda za postizanje istinske kvalitete vlastitog sustava upravljanja kvalitetom, usavršavanje vlastitih procesa i pružanje sve boljih proizvoda i /ili usluga)
 • Kontinuirano poboljšanje (KAI-promjena, ZEN-dobro): zadovoljstvo klijenata, oprema, metode, materijali, produktivnost, timski rad, suradnja uprave i zaposlenika

7 Prednosti sustava upravljanja kvalitetom
Tvrtke koje se odlučuju za uvođenje i certificiranje ISO 9001: 2008 sustava upravljanja kvalitetom postavljaju si za osnovni cilj povećanje kvalitete i učinkovitosti svojih procesa. Ukratko rečeno postoji nekoliko razloga zašto uvesti i certificirati vlastiti QMS sustav.

1. Povećanje prihoda
Preko 60 % tvrtki koje su certificirale vlastiti ISO sustav upravljanja kvalitetom imaju poboljšane financijske rezultate i veću produktivnost u odnosu na ostale. Stroga kontrola procesa je usmjerena na dosljednost izvedbe i ima za rezultat manje otpada, škarta ili grešaka. Kvaliteta proizvoda ili usluga se kontinuirano mjeri odgovarajućim postupcima koji će osigurati trenutne korektivne akcije u slučaju pojave grešaka. Budući da su napori usmjereni na kvalitetu proizvoda / usluge prije isporuke ili realizacije, to utječe na smanjenje naknadne dorade i na uklanjanje mogućnosti reklamacija kupaca. Ovo smanjenje povećava povjerenje kupaca i povećanje poslovanja. Druga prednost sustava upravljanja kvalitetom uključuje pravilno upravljanje rizicima i troškovima projekta, i identifikaciju razvojne perspektive. To dovodi do povećanja tržišnog udjela i ugleda i sposobnosti da se reagira na prilike industrije. Sustav upravljanja kvalitetom naglašava pitanja koja se odnose na upravljanje operacijama. To potiče česte interakcije između odjela ili timova, te promiče sklad.

2. Bolje zadovoljstvo zaposlenika
Jasno definirane uloge i odgovornosti, uspostavljanje sustava obuke, ne samo da utječu na kvalitetu već i na ukupni uspjeh tvrtke. Sustav utječe na bolje uspostavljanje unutarnje komunikacije među zaposlenima. Podiže se motivacija i potiče se timsko rješavanje problema.

3. Međunarodno priznanje
ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je priznata u svijetu kao autoritet upravljanja kvalitetom.
ISO certifikati su odličan način kako bi unaprijedili svoj poslovni ugled i otvoriti nova tržišta. Oni su pisani od strane stručnjaka industrije i priznati u svijetu kao mjerilo kvalitete. Primjenjivo za tvrtke svih veličina ili sektora, ISO certifikati su posebno vrijedna stavka u natječajima.

4. Činjenični pristup donošenju odluka
ISO sustav upravljanja kvalitetom dolazi s nizom jasnih zahtjeva u vezi procesa i nadzora. Ove upute će olakšati donošenje odluka i prikupljanje informacija na temelju činjenica.

5. Poboljšanje odnosa s dobavljačima
Jedan od ključnih zahtjeva ISO norme su obostrano korisni odnosi s dobavljačima. Kako bi se osigurala najviša kvaliteta inputa za svoje usluge i /ili proizvode, dobavljače treba pažljivo pratiti. Temeljita procjena novih dobavljača prije nego što su promjene koje su napravljene također je dio procesa. ISO certifikat stvara povjerenje među partnerima u poslovnom odnosu, i veliki broj tvrtki isključivo bira dobavljače sa ISO certifikatom.

6. Učinkovita i strukturirana dokumentacija
Dokumentiranost svih procesnih aktivnosti propisuje dosljednost u provođenju aktivnosti na jedinstveni način. Zapisi su dokaz o provedenome. Dosljednost smanjuje prostor za pogreške. Strukturiranje je uvođenje reda među dokumentaciju, olaškava snalaženje i korištenje.

7. Zadovoljstvo kupaca
Univerzalno prihvaćanje ISO standarda je temelj za izgradnju povjerenja klijenata. Veći fokus na zahtjeve kupaca i službu za korisnike i zaposlenici postaju osjetljiviji na potrebe klijenata. Sustav jamči da će novi i postojeći proizvodi i usluge zadovoljiti kupce. Kvaliteta postaje mjerljiva i pod nadzorom. Značajno se umanjuju pritužbe i reklamacije, jer su zahtjevi za kvalitetu prije isporuke jasni i izraženi, te poznati svima kroz procese realizacije proizvoda ili usluge. Postizanje zadovoljstva kupaca je veliko postignuće za organizaciju, koje će pomoći u pozicioniranju na tržištu, odnosno povećanju tržišnog udjela. Certifikat ISO 9001 stvara povjerenje kupaca.

Srijeda, 10.12.2014. / Marijana Staneković, univ.spec. uprav. kval., marinorm.hr