Unaprijedite imidž posla tajnice

Unaprijedite imidž posla tajnice

Posao tajnice je posao visoke izloženosti, odnosno vidljivosti u organizaciji. Ovisno o položaju vašeg nadređenog, vi ćete biti u poziciji predstavljati njega, odjel ili cijelu organizaciju.

Imidž podrazumijeva emocionalnu sliku, tj. predodžbu o nekoj osobi, poslu, proizvodu, organizaciji. To je zbir uvjerenja, ideja i impresija koje okolina (nadređeni, suradnici, posjetitelji) imaju u odnosu na vaš posao i vas. Imidž može biti pozitivan, neutralan ili negativan. Pri tome mislimo na sliku koju odašiljemo u svijet, dojmu koji ostavljamo na druge. Imidž je ujedno i poruka koju šaljemo drugima.


Imidž tajnice u vašoj organizaciji vs. vaš imidž
Nemojte glumiti, pronađite vlastiti stil imajući na umu idealnu sliku koju želite poslati u svijet.Kakav je vaš osobni imidž u organizaciji? Vaša efikasnost ovisi i o tome kako vas drugi vide, kakvu predodžbu imaju o poslu tajnice ili vama. Ukoliko imate pozitivan imidž, ljudi će spremnije surađivati. Ukoliko je njihov imidž posla tajnice negativan bit će potrebno uložiti veći trud u promjenu. Profesionalni imidž gradite svakog dana u svakoj interakciji na poslu. I prije nego sjednete za svoj stol, u liftu, hodniku. Imidž nekog posla i imidž osobe koja taj posao obavlja povezani su, a možemo ih promatrati kroz dva dijela:

  • Imidž kakav biste htjeli - kako želite da vas drugi vide, kako želite da drugi vide posao tajnice
  • Imidž kakav sada imate - kako vas sada drugi vide, kako drugi vide posao tajnice. Ukoliko se slike jako razlikuju, pred vama je projekt. Za početak, provjerite imate li vi stavove koji su temelj za unaprjeđenje imidža posla tajnice.
  • Svaki posao je važan. Ukoliko ga radite dobro, posao postaje umjetnost. Ukoliko volite svoj posao on će postati važan u organizaciji, postat će važan vama i drugima.
  • Svaki uspjeh u poslu temelji se na izgradnji odnosa. Naučite biti vođa, ne u smislu rukovođenja odjelom, već u smislu sposobnosti inspiriranja ili poticanja drugih.
  • Kontinuirano stvarajte vrijednost za druge. Budite svjesni utjecaja koji vaš posao ima na širu okolinu, ne samo na one u neposrednoj blizini.
  • Vjerujte u promjenu sebe. Otkrijte novi dio sebe, svakog dana. Promjena je ključ koji otvara vrata razvoju. Redovito stječite nove vještine i znanja. Učenje je neprekidan proces.

TajnicaUzrok nepovoljnog imidža posla tajnice
Uzrok najčešće leži u predrasudama, stereotipima ili uvjerenjima koje ljudi imaju o tom poslu. Kako nastaju ta uvjerenja? Najčešće na temelju prethodnog iskustva koje je bilo pozitivno ili negativno. Ta uvjerenja utječu na njihovo ponašanje u budućnosti. Drugim riječima, ukoliko je neka osoba imala negativno iskustvo u kontaktu sa tajnicom u prošlosti, onda će i vas promatrati kroz te naočale. Npr. ukoliko je neka osoba ima uvjerenje da su tajnice sposobne samo za kuhanje kave, onda sigurno neće primijetiti vaše druge kvalitete ili će primjećivati samo pogreške kako bi potvrdio/potvrdila svoje uvjerenje.

Kako onda utjecati na imidž posla tajnice? Djelovanjem na imidž posla i unaprjeđenjem osobnog imidža: Zauzmite se za sebe, izrecite svoje mišljenje o tome kako vi vidite svoj doprinos ili svoj posao, razgovarajte o uvjerenjima koja drugi imaju o vašem poslu i kako su došli do tog uvjerenja.

Najvažnije od svega je prijeći s riječi na djela i njegovati imidž efikasne, odgovorne osobe koja postiže svoje ciljeve. Postavite standarde kvalitete rada tajnice. Pitajte svog nadređenog ili ostale u organizaciji koja su njihova očekivanja i redovito provjeravajte da li ispunjavate očekivanja svojih internih korisnika. Njegujte svoj osobni imidž: pažljivim odijevanjem, unaprjeđenjem komunikacijskih vještina, vještina upravljanja vremenom i si. Budite svjesni da ste vi, svojim ponašanjem ujedno i poruka koju odašiljete. Moć neverbalne komunikacije veća je od verbalne.

Unaprjeđenje profesionalnog imidža treba ispuniti dva cilja: izgraditi kredibilitet i zadržati vašu osobnost, autentičnost. Kada se prezentirate na način koji je u skladu s vama, vašim osobnim vrijednostima i u skladu sa vrijednostima okoline tek tada možete unaprjeđenjem imidža postići zadovoljavajuće ciljeve za sebe i vašu organizaciju. Ukoliko djelujete u suprotnosti sa svojim vrijednostima, suprotno od onog u što vi vjerujete okolina vas neće vidjeti kao iskrenu, vaše zdravlje će biti narušeno, vaši odnosi neće biti dobri, odlazak na posao bit će mučenje.

Utorak, 19.06.2012. / Katarina Pavliša, tajnica.hr