PRIMJER Ugovora o autorskom djelu

Suradnja OK, ali preko autorskog ugovora!

Suradnja OK, ali preko autorskog ugovora!

Mora li se sastaviti ugovor da bi započeli suradnju? Bez ugovora ne možemo započeti suradnju. Kada se sastavlja Ugovor o autorskom djelu i za koje aktivnosti ili autorska djela? Pojasnit ćemo što se sve smatra autorskim djelom, kakav je porezni aspekt isplate autorske naknade te je na kraju dan konkretan primjer ugovora o autorsko djelu.

Što se sve smatra autorskim djelom propisano je člankom 5. Zakonom o autorskim pravi i srodnim pravima. U toj se odredbi navodi da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno.

Autorska djela jesu osobito:
– jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni progra­mi),
– glazbena djela, s riječima ili bez riječi,
– dramska i dramsko-glazbena djela,
– koreografska i pantomimska djela,
– djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,
– djela arhitekture,
– djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
– fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
– audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),
– kartografska djela,
– prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.

Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.

OPOREZIVANJE – IZRAČUN
Što se tiče oporezivanja isplata autorskog honorara je dosta povoljna jer podliježe plaćanju samo poreza na dohodak od 25% i eventualnog prireza. Obvezni doprinosi se NE obračunavaju. Također, kod izračuna iznosa poreza na dohodak paušalno su priznati izdaci u iznosu 25%.

Primjer:
Pretpostavimo da se isplaćuje autorska naknada osobi iz Zagreba u iznosu 1.000,00 kuna bruto. Izračun autorske naknade je sljedeći:

1. Bruto naknada: 1.000,00 kn
2. Paušalno priznati izdatak 30%: 300,00 kn
3. Osnovica za obračun poreza na dohodak (1.-2.) 700,00 kn
4. Porez na dohodak 25% (25% x 700,00 kn) 175,00 kn
5. Prirez – za Zagreb 18% (18% x 175,00 kn) 31,50 kn
6. Ukupno porez i prirez 206,50 kn
7. Neto za isplatu (1. – 6.) 793,50 kn

Primjer izračunu autorske naknade i primjer Ugovora o autorskom djelu preuzeti su iz: časopisa “Računovodstvo i porezi u praksi”, članak: “Obračun honorara – praktični vodič”, autor: Igor Milinović

Ugovor o autorskom djelu možete pronaći na stranici Poslovni savjetnik

Subota, 07.04.2012. / profitiraj.hr