Što trebate znati o darivanju svojih zaposlenika

Iako nam se čini da smo se jučer vratili s godišnjih odmora, polako nam je stiglo doba božićnih i novogodišnjih blagdana. Osim po slavlju najvećeg kršćanskog blagdana te provođenju vremena s obitelji, ovo doba ima i značajnu ulogu u ekonomskom smislu. Vrijeme je darivanja i potrošnje koja u prosincu doseže višestruko veće iznose nego ranijih mjeseci. Sukladno tome, vrijeme je i da prigodno nagradite zaposlenike koji su svojim radom, trudom i marljivošću doprinijeli razvoju i uspjehu Vašeg poduzeća. U nastavku Vam zato donosimo na koji način možete nagraditi svoje zaposlenike, a da pritom ne morate obračunati plaću u naravi.

Odredbama zakona nije uvjetovano koji zaposlenici smiju i mogu primiti neoporezive iznose prigodnih nagrada i darova u naravi.Neoporezive naknade i prigodne nagrade
Sukladno odredbama Pravilnika, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to prigodne nagrade do 2.500,00 HRK godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.).

Isto tako, Pravilnik navodi da se vrijednost primitaka u naravi pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 HRK po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke utvrđuje na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu ovoga Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi.

Navedene odredbe definiraju da se isključivo u naravi može zaposlenik darivati poklonom u vrijednosti do 400,00 HRK. Drugim riječima, navedeni iznos nije moguće isplatiti u gotovini niti uplatiti na račun.

S druge strane, vezano za prigodne nagrade u iznosu do 2.500,00 HRK godišnje, zakonskim propisima nije definirano u kojem se obliku smiju isplatiti. Stoga, mišljenja smo da je navedeni iznos moguće dati radniku u gotovini, ali i u obliku dara u naravi. Iz svega navedenoga proizlazi da je u naravi moguće dati iznos do 2.900,00 HRK godišnje, dok je u gotovini moguće isplatiti 2.500,00 HRK godišnje.

Darovanje u obliku bona trgovačke kuće ili potrošačke kartice
U skladu sa stavom Porezne uprave, mišljenja smo da se bon trgovačke kuće može smatrati davanjem u naravi. Navedeno proizlazi iz činjenice da iznos bona osoba ne može unovčiti, odnosno, bon će iskoristiti za kupovinu nekog predmeta. Dakle, božićnicu u naravi moguće je radnicima isplatiti putem bonova u vrijednosti od najviše 2.900,00 HRK neoporezivo (2.500,00 + 400,00).

Zakonskim odredbama propisano je da se vrijednost primitaka po osnovi nesamostalnog rada u naravi utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost). U skladu s navedenim, mišljenja smo da iznos dara u naravi uključuje iznos PDV-a, pa će u situaciji kada bon dan zaposleniku iznosi 125 HRK, društvo dobiti račun na iznos 100 HRK + 25 HRK pripadajućeg PDV-a. Tako, Društvo će nakon iskorištenja bona od strane zaposlenika, dobiti račun za dobro s uključenim iznosom PDV-a, kojeg će Društvo moći priznati kao pretporez po ulaznim računima. Neoporezivi iznos radniku obračunava se i u JOPPD-u iskazuje u iznosu s PDV-om.

Darovanje djece
Sukladno zakonskim propisima, poslodavac je u mogućnosti neoporezivo dati dar djetetu svojeg zaposlenika pod određenim uvjetima. Pravilnik o porezu na dohodak definira da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, između ostalog navodeći i dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) do 600,00 HRK godišnje.

Kao i za prigodne nagrade zaposleniku, ovdje također nije posebno istaknuto mora li takav poklon biti u naravi ili u gotovini. Sukladno navedenom, smatramo da je poslodavac u mogućnosti odlučiti u kojem će obliku darivati dijete zaposlenika koje zadovoljava navedene uvjete.

Vezano za ovo područje, važno je za naglasiti i da je, u slučaju da su oba roditelja zaposlena kod istog zaposlenika, sukladno mišljenju Porezne uprave, moguće isplatiti dar oboma roditelja za isto dijete. Isto tako, u slučaju da radnik ima više djece, iznos od 600,00 HRK moguće je dati po djetetu, odnosno, svako dijete moguće je darivati navedenim iznosom.

Zaključak
Budući da odredbama zakona nije uvjetovano koji zaposlenici smiju i mogu primiti neoporezive iznose prigodnih nagrada i darova u naravi, mišljenja smo da se različitim zaposlenicima može na različite načine isplatiti različiti iznosi.

Pri tome, ti iznosi mogu biti neoporezivi do najviše:

600,00 HRK godišnje za dar djetetu do 15 godina starosti;
2.500,00 HRK godišnje prigodnih nagrada, odnosno božićnice; te
400,00 HRK godišnje darovanja isključivo u naravi.

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Vijest je prenesena sa poslovni.hr

Srijeda, 10.12.2014. / Mazars Cinotti, poslovni.hr