Poslovni principi organizacije Caux Round Table

Caux Round Table ili u prijevodu Okrugli stol Caux, osnovan je kao međunarodna mreža poslovnih lidera koji su željeli u globalnom poslovanju promicati etičnost i moralnost. Osnovali su ga 1986. godine Frederick Phillips, bivši predsjednik uprave Phillips Electronicsa i Olivier Giscard d'Estaing, bivši dopredsjednik poslovne škole INSEAD, sa namjerom smanjenja tenzija u međunarodnom poslovanju. Priključenjem Ryuzaburo Kakua, tadašnjeg predsjednika uprave Canona, organizacija se fokusirala na globalnu korporativnu odgovornost, smanjenje društvenih i ekonomskih zapreka te promicanje svjetskog mira i stabilnosti.


Poslovni principi CRT-a nastali su 1994 godine, kao plod 10-godišnjeg dijaloga profitnog i neprofitnog sektora iz Europe, SAD-a i Japana, sa namjerom uspostavljanja svjetskog standarda poslovnog ponašanja. Temelj ovih principa su tzv. Minnesota principi poslovnog ponašanja, zacrtani u Centru za Korporativnu Odgovornost u Minnesoti.

Principi CRT-a, kao što je naglašeno u preambuli dokumenta, nastali su kao odgovor na globalizaciju, u kojoj zakoni i tržišni principi više nisu dovoljni instrumenti osiguranja «fair-play» poslovanja. Sa porastom moći pojedinih tvrtki u svijetu, raste i njihova odgovornost ne samo prema dioničarima nego i ostalim tzv. stakeholderima – društvenim segmentima direktno ili indirektno pod utjecajima ovih tvrtki. Možemo slobodno reći da sa porastom moći raste i porast odgovornosti, što je bitno kako za velike globalne kompanije, tako i za male lokalne poslovne entitete.

Ideja vodilja CRT poslovnih principa je Kyosei i ljudsko dostojanstvo. Kyosei je japanski koncept koji označava raditi i živjeti zajedno za dobro svih, što omogućuje suradnju i zajednički prosperitet te zdravu konkurenciju između tvrtki.

Ideja ljudskog dostojanstva označava svetost ili vrijednost svakog života kao cilj a ne sredstvo ispunjenja potreba drugih ljudi.

Poslovni principi CRT-a

A Osnovni principi

1. Odgovornost kompanija – iznad dioničara prema stakeholderima

Cilj svih kompanija je stvaranje materijalnih ali i nematerijalnih vrijednosti. Bitno je da kompanija posluje na stablinim financijskim nogama, ali to nije dovoljno. Uz postignutu financijsku stabilnost, bitno je graditi i onu sa kupcima, dobavljačima, zaposlenicima, dioničarima i širom lokalnom zajednicom.

2. Ekonomski i društveni utjecaj kompanija – prema inovativnosti, pravednosti i svjetskoj zajednici

Kompanije stvorene u stranim zemljama kako bi razvijale, proizvodile i trgovale trebaju doprinjeti njihovom razvoju, kroz stvaranje produktivnog zapošljavanja i podizanja kupovne moći stanovništva. Isto tako trebaju doprinjeti blagostanju, ljudskim pravima, edukaciji i vitalizaciji zemalja u kojima posluju.

Uz razvoj tih zemalja, kompanije trebaju doprinjeti ekonomskom i društvenom razvitku svjetske zajednice kroz mudro korištenje resursa, slobodnu i fer konkurenciju uz naglasak na inovativnosti u tehnologiji, proizvodnim metodama, marketingu i komunikacijama.

3. Poslovno ponašanje – iznad slova zakona prema duhu povjerenja

Uz priznavanje legitimnosti tržišnih zakona i prava na zaštitu tržišnih tajni, kompanije trebaju prepoznati da iskrenosti, održavanje obećanja i transparentnost doprinose kako njihovom kredibilitetu i stabilnosti tako i efikasnosti poslovanja, osobito na međunarodnom nivou.

4. Poštovanje pravila

Kako bi se smanjila trgovinska neravnoteža i promovirala slobodnija trgovina, na tržištima pojedinih zemalja trebaju postojati jednaki i pravični uvjeti za sve sudionike. S tim u svezi, kompanije moraju poštovati međunarodna i domaća pravila i isto tako shvatiti da neka ponašanja, iako legalna, mogu imati negativne posljedice.

5. Potpora multilateralnoj trgovini

Kompanije trebaju poštovati multilateralne trgovinske sisteme kao što je GATT ili WTO i ostale trgovinske dogovore. Trebaju surađivati u smislu promicanja liberalizacije trgovine i umanjivanja onih domaćih mjera koje bespotrebno smetaju globalnoj trgovini, ali uz dužno poštovanje nacionalnih smjernica svake zemlje.

6. Poštovanje prema okolišu

Kompanije trebaju štititi i unaprijeđivati okoliš, promovirati održivi razvoj i spriječavati štetno trošenje ograničenih ljudskih resursa.

7. Izbjegavanje ilegalnih aktivnosti

Kompanije ne smiju participirati ili podupirati davanje mita, pranje novca ili ostale koruptivne aktivnosti. Štoviše, trebaju tražiti suradnju sa drugima kako bi ih eliminirale. Ne smiju trgovati oružjem ili drugim sredstvima za terorističke aktivnosti, drogom ili ostalim oblicima nedopuštenog trgovanja.

mr.sc. Ratka Jurković, www.svanconsulting.com

Utorak, 07.10.2008.