Sve manji prihodi

Poslovi koji danas najbrže propadaju

Poslovi koji danas najbrže propadaju

Zbog porasta jeftinog uvoza, napretka tehnologije i financijske krize koja drma svjetskom ekonomijom, svjedočimo sve bržem nestanku industrija i poslova koji su dosad normalno funkcionirali. Ovo je lista poslova koji najbrže propadaju u novim okolnostima.

Listu je složio IBIS World, američka agencija za istraživanje tržišta. Odnosi se na grane industrije u SAD-u koje su doživjele velik pad dobiti i prijeti im potpuno nestajanje.

Fotografske radnje
Digitalna fotografija i sve veća usmjerenost na digitalne formate smanjili su potrebu za razvijanjem fotografija na papiru, te ta industrija u SAD-u doživljava pad od 11,4 posto u posljednjih 10 godina. Nedavno je propao i najveći igrač na tržištu – slavni Kodak.

Popravak bijele tehnike i kućnih aparata
Zbog cijene tehnike, koje su svake godine sve niže i niže, kupcima se više isplati kupiti novi aparat nego stari dati na popravak. Također, proizvođači daju garancije kojima nude zamjenu aparata u slučaju kvara, a sve je to dovelo do toga da ovaj sektor u SAD-u trpi pad dobiti oko 5,7 posto godišnje.

Iznajmljivanje DVD-aIznajmljivanje DVD-ova
Jasno je da uz brzi internet i stranice na kojima možete skinuti svaki video ili igru koji vas zanimaju, praktički nema potrebe za iznajmljivanjem istih. Očekuje se da će ovaj sektor u SAD-u kroz idućih pet godina padati za 13,8 posto godišnje.

Izdavanje novina
Izdavačka djelatnost, posebno novina i časopisa, sve više trpi zbog rasta internetskih portala i promjena čitalačkih navika publike. Kroz idućih pet godina, novinski izdavači mogu očekivati pad prihoda od 4,2 posto godišnje.

Proizvodnja CD-a, DVD-a...
Tehnološki razvoj smanjio je potrebu za kompaktnim i inim diskovima za pohranjivanje podataka. Potrošači su se okrenuli hard-diskovima, a potom i tehnologiji streaminga, tako da je industrija pala za 7,4 posto u posljednjih 10 godina. Predviđa se da će se pad nastaviti, i to za 4,4 posto godišnje u idućih pet godina.

Željezarija
Ovaj se sektor našao na udaru zbog jeftinog uvoza, barem u SAD-u: više od 50 posto metalnih vijaka, kvaka, ključeva, lokota... uvozi se iz Kine, Meksika i Kanade.

Obućarska industrija
I ovaj je sektor 'pao' pod naletom uvoza iz Kine, gdje je jeftina radna snaga osigurala kinesku dominaciju na američkom tržištu sa 75 posto udjela. Kako poskupljuje radna snaga u Kini, kao nova prijetnja s jeftinom radnom snagom javlja se Vijetnam.

Proizvodnja ženske odjeće
Kao i u prethodna dva primjera, ovaj je sektor doživio pad u SAD-u zbog premještanja proizvodnje u druge zemlje. U SAD-u sad postoji 1.196 stranica koje nude žensku odjeću, za razliku od prethodne godine kad ih je bilo 2.272. Ipak, na odjeći se može još uvijek dobro zaraditi, može je se jeftino proizvesti u inozemstvu i skupo prodati na domaćem tržištu, prenosi Business Insider.

Utorak, 24.04.2012. / net.hr