Otkaz je nevažeći jer je zaposlenik popio manje alkohola od dopuštenog

Otkaz je nevažeći jer je zaposlenik popio manje alkohola od dopuštenog

Nije se moglo ocijeniti da je uopće počinio povredu obveze iz radnog odnosa

Vrhovni sud RH je u svojoj odluci Rev 4389/19 zauzeo stav povodom odredbe čl. 58. st. 1. ZZR kojom je propisano da radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugim sredstvima ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.

Prema odredbi stavka 3. tog članka smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima alkohola više od 0,0 g/kg, odnosno više od 0,0 mg u litri izdahnutog zraka, odnosno u krvi ima višu koncentraciju alkohola od koncentracije dozvoljene procjenom rizika poslova koje taj radnik obavlja.

Obzirom na sadržaj odredbe čl. 55. st. 3. Pravilnika, a kojim je tuženik kao graničnu vrijednost za ocjenu postojanja alkoholiziranosti kod radnika odredio onu utvrđenu preko 0,50 g/kg, ocijeniti je da tuženik, a polazeći od odredbe čl. 58. st. 3. ZZR kao koncentraciju alkohola dozvoljenu procjenom rizika poslova koje obavljaju njegovi radnici, odredio koncentraciju alkohola ispod 0,50 g/kg.

To pak znači da ako provjerom prisutnosti alkohola kod radnika je utvrđena prisutnost alkohola u iznosu manjem od 0,50 g/kg se takvo stanje radnika ne može smatrati ni povredom obveze iz radnog odnosa u smislu odredbe čl. 52. toč. 3. Pravilnika, a onda tim više se ne može smatrati teškom povredom obveze iz radnog odnosa u smislu odredbe čl. 54. toč. 9. Pravilnika, a to pak znači da u okolnostima konkretnog slučaja izvršenom provjerom nad tužiteljem i utvrđenom koncentracijom alkohola od 0,28 g/kg tj. 0,19 g/kg se zbog toga u odnosu na tužitelja i nije moglo ocijeniti da je uopće počinio povredu obveze iz radnog odnosa, a time ni osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa, a to pak znači da nisu ni postojali razlozi za izvanredno otkazivanje ugovora o radu tužitelju.

Članak je prenesen s portala poslovni.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Ponedjeljak, 21.09.2020. / www.poslovni.hr