Novac nije uvijek prva motivacija

Samo zato što zaposlenici razumiju i znaju obaviti zadatke koje im dajete, to ne znači da će to uvijek učiniti, naime i zaposlenici moraju stalno biti ohrabrivani i pohvaljeni za kvalitetno obavljen posao.

"Oni za to dobivaju plaću, zar im je potrebna dodatna motivacija i pohvala da bi dobro odradili svoj posao?", pitanje je koje će postaviti mnogi šefovi i menadžeri. No takav stav i način razmišljanja neće vas daleko dovesti. Mnoge ankete su pokazale da novac nije osnovni motivator za većinu ljudi između 16 i 40 godina, a ono što je istaknuto su - zahvalnost za dobro obavljen posao, obavljanje posla koji i njih zadovoljava te osjećaj neovisnosti u odnosu na način na koji ga obavljaju.  Ako se pitate kako ćete saznati što posebno motivira vaše zaposlenike, odgovor je krajnje jednostavan - pitajte ih.

Zapamtite da osnovni kamen spoticanja u tome da saznate što vaši zaposlenici misle ili osjećaju nije generacijski, već komunikacijski jaz. Sjednite sa svakim od svojih zaposlenika i pitajte ih što oni vole u vezi sa svojim poslom. Nakon što ste saznali njihove motivacije, dosljedno ih koristite jer ćete time vi od njih stvoriti motivirane zaposlenike.  

Vijest je preuzeta sa portala poslovni.hr

Srijeda, 21.10.2015. / Marta Duić, poslovni.hr