Kako obračunati troškove službenog puta u inozemstvo?

Vi ili vaši zaposlenici često putujete u inozemstvo? Niste sigurni kako pravilno obračunati troškove službenog puta u inozemstvo? Općenito gledajući, svi zaposlenici upućeni na službeno putovanje u inozemstvo imaju pravo na dnevnicu, ali i druge zavisne troškove. To pravo stječu prvenstveno na temelju odredbi iz kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu, ali i internih akata kao npr. odluka poslodavca. Pri tome porezni propisi strogo određuju koji je najveći iznos dnevnice koji možemo isplatiti bez poreza, kao i koje troškove možemo klasificirati kao priznate troškove.

Neki od troškova koje možemo svrstati u tu kategoriju su i sljedeći:

• Naknada za troškove prijevoza na službenom putu – u visini stvarnih izdataka
• Naknada za troškove noćenja – u visini stvarnih izdataka
• Naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe – do 2,00 kn/km
• Naknada za autoceste, tunele, trajekt, parkiranje – u visini stvarnih izdataka
• Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo – do visine utvrđene u uvjetima za korisnike državnog proračuna

Za privatni sektor nažalost još uvijek ne postoje propisi koji bi uređivali to područje i iz tih razloga obvezni smo primjenjivati Uredbu o izdacima za službeno putovanje u inozemstvo koja se primjenjuje za korisnike državnog proračuna.

Predujmovi za službeni put te naknada za dnevnice kao i druge troškove puta mogu se isplatiti u stranoj valuti ili u kunama. Pritom se isplate mogu izvršiti u gotovini ili na tekući račun zaposlenika.

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu

Za put u inozemstvo obvezni smo obračunati i poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu s obzirom na broj dana koliko se radnik nalazi u inozemstvu. Osnovica za obračun je iznos od 2.700,60, a stopa 20 %. Ako smo na putu manje od jednog mjeseca iznos dijelimo sa brojem dana u mjesecu i množimo sa danima provedenim na putu. Pravo na punu neoporezivu dnevnicu za inozemstvo ostvaruje se za putovanje koje traje više od 12 sati. Za putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati, priznaje se pola dnevnice.

Prema važećim zakonima RH, izračun dnevnice ovisi o odredištu putovanja,a ne o ruti kojom se krećemo. Svaka država ima svoj propisani iznos dnevnice i time smo se dužni voditi pri izračunu dnevnice. Tečaj koji se koristi pri preračunavanju stranih valuta u kune je srednji tečaj Hrvatske narodne banke (HNB).

Cijeli članak pročitajte na profitiraj.hr

Petak, 03.09.2010.