Isplativost na kotačima / Troškovi uporabe osobnog automobila – plaća u naravi

Službeni automobiliU jednom od prošlih članaka obradili smo temu uporabe osobnih automobila za prijevoz zaposlenika i članova uprave. Tada smo spomenuli da postoji opcija obračuna takvih troškova kao „plaće u naravi“. Dakle kako to funkcionira?

Kod uporabe osobnih automobila za prijevoz zaposlenika i članova uprave troškovi su priznati u 70%-tnom iznosu, dok je 30% troškova je porezno nepriznato. To su između ostalog troškovi auto-guma, rezervnih dijelova, registracije, goriva, troškovi redovnog održavanja te svi izvanredni popravci.

Jedini troškovi koji su priznati u cijelosti su obvezno i kasko osiguranje automobila te kamate koje su nastale u vezi sa vlastitim ili unajmljenim automobilom koji koristimo u tvrtki. Prema Zakonu o porezu na dobit i porezu na dohodak kamate se smatraju troškovima financiranja, a ne troškovima koji su direktno vezani za automobile i takve su u cijelosti priznate. Uz to troškovi uporabe garaže te parkiranja su također u cijelosti priznat trošak kao jer se smatraju komunalnim uslugama koje nisu vezane za uporabu osobnog automobila. Također po takvim računima je dozvoljeno obračunati PDV.

Slovo zakona
U slučajevima kada takve troškove obračunavamo kao plaću u naravi svi troškovi automobila su priznati u 100% iznosu što proizlazi iz Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit.

Pri tome Vas moramo upozoriti da PDV iz ulaznih računa koji su vezani za osobne automobile nije u cijelosti priznat čak ni onda kada se spomenuti troškovi obračunavaju kao plaća u naravi. Ovo je novost u Zakonu i primjenjuje se od 01.01.2010.g. Porezni status troškova koji su nastali u vezi s uporabom osobnog automobila pojasnilo je i Ministarstvo financija u svojem mišljenju gdje kaže da se na takve troškove ne primjenjuje MRS 16 ni HSF 6 to jest da se dio poreza koji se ne može priznati evidentira kao nepriznati trošak razdoblja. Iznimku čine samo takvi ulazni računi kada se obračunava plaća u naravi. U tom slučaju 30% nepriznatog PDV-a predstavlja porezno priznati trošak prema Zakonu o porezu na dobit i porezu na dohodak. To u praksi znači da PDV nije priznat kao pretporez, ali je taj iznos nepriznatog PDV-a priznat kao trošak razdoblja.

Promjena zakona o dodanoj vrijednosti
Osobni automobili u praksi često čine značajan dio dugotrajne imovine tvrtke. Zbog toga je vrlo važno upoznati se s poreznim i računovodstvenim pravilima da bi mogli pravilno evidentirati nabavu i uporabu osobnih automobila. Zakon o porezu na dodanu vrijednost donio je velike promjene kod na području priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila, ali zanimljivo je da pri tome ne pruža objašnjenje kako evidentirati dio nepriznatog poreza.

Kod obračuna plaće u naravi za automobile koji se vode u dugotrajnoj imovini poduzetnika za obračun plaće u naravi uzima se 1% vrijednosti osobnog automobila plus PDV i to predstavlja osnovicu za obračun doprinosa iz plaće i doprinosa na plaću. Prema tome spomenutu neto vrijednost sa PDV-om preračunavamo na bruto iznos plaće u naravi.

Cijeli članak pročitajte na www.profitiraj.hr

Srijeda, 05.05.2010.