Osnivanje poduzeća u 11 jednostavnih koraka

Osnivanje poduzeća u 11 jednostavnih koraka

Kompletan vodič za osnivanje poduzeća u 11 jednostavnih koraka.

Prvo pitanje s kojim se suočavaju budući poduzetnici jest da li osnovati jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ili klasično društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). I jedan i drugi organizacijski oblik imaju svojih prednosti i mana.

Osnovana razlika između j.d.o.o.-a i klasičnog d.o.o.-a je u visini temeljnog kapitala.
Najniži iznos temeljnog kapitala koji je potreban za osnivanje j.d.o.o.-a je 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela je jedna kuna.

Za osnivanje klasičnog d.o.o.-a potreban je minimalni temeljni kapital od 20.000 kuna, dok nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 200 kuna. U oba slučaja temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu.

Jednostavno društvo ne raspolaže cjelokupnom dobiti

J.d.o.o. mogu osnovati najviše tri osobe, ali samo jedna osoba može biti član uprave (direktor) koja odgovara za poslovanje poduzeća. Članovi društva su njegovi osnivači, vlasnici.

Jednostavno društvo mora unositi u zakonske rezerve četvrtinu dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima. Zakonske rezerve mogu se upotrijebiti samo za povećanje temeljnog kapitala i za pokrivanje gubitaka društva koji se ne mogu pokriti iz dobiti tekućeg razdoblja.

Moguće je povećanje temeljnog kapitala j.d.o.o.-a na iznos minimalnog temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o.-a (20.000 kuna). U tom je slučaju dolazi do preoblikovanja j.d.o.o.-a u d.o.o. , pa je potrebno izmijeniti i društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva. Tim činom prestaje i zakonska obveza unošenja dobiti u obvezne zakonske rezerve društva.

Član uprave društva ne mora biti u radnom odnosu u društvu, međutim ako nije zdravstveno i mirovinski osiguran po drugoj osnovi, morat će s društvom sklopiti ugovor o radu.

Osnivanje poduzeća moguće je putem servisa hitro.hr, angažiranjem odvjetničkog društva ili javnog bilježnika. Za osnivanje poduzeća potrebno je od osam do 10 radnih dana.

1. Odabir imena poduzeća

Budući da o imenu poduzeća odlučuje sudac, pripremite nekoliko varijanti jer ćete tako uštedjeti i vrijeme i novac. Tvrtka ne smije koristiti ista ili slična imena postojećima upisanima u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Nazive poduzeća možete provjeriti na portalu Sudski registar https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 , ili osobno u sudskom registru Trgovačkog suda.

Ime poduzeća je moguće rezervirati putem servisa hitro.hr, angažiranjem odvjetnika ili javnog bilježnika ili osobno u Trgovačkom sudu. Sve što je potrebno jest ispuniti obrazac i uplatiti 10 kuna sudske pristojbe za rezervaciju jednog imena.

Trgovački sud o rezervaciji imena mora odlučiti u roku od tri dana. Rezervacija vrijedi 30 dana i a ako u tom roku ne bude podnesena prijava za upis poduzeća u sudski registar, rezervirano ime se briše.

Već u prvom koraku susrest ćete se s nelogičnim birokratskim zahtjevima. Zakonodavac je dopustio da koristite imena na jezicima država EU te na latinskom i starogrčkom jeziku, ali Trgovačkom sudu morate obrazložiti njihovo značenje i priložiti kopirane stranice rječnika jezika kojeg koristite.

Vezano uz ime poduzeća, razmišljajte i o prepoznatljivosti internetske domene. Nju možete jednostavno i besplatno registrirati (ako su nazivi poduzeća i domene jednaki), ali tek nakon što se poduzeće osnovano. Domene se registriraju na www.dns.hr.

2. Odabir djelatnosti

Odabir djelatnosti nužan je pri registraciji bilo kojeg oblika trgovačkog društva ili obrta. Popis djelatnosti provjerite na Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Djelatnosti koje ćete odabrati stajat će u vašim osnivačkim aktima. Unesite sve djelatnosti kojima se planirate baviti, uključujući i one koje su možda u daljim planovima. Kod registracije vas to ne ništa ne stoji, dok se dopune plaćaju.

Osnovna djelatnost će biti potvrđena kod statističkog razvrstavanja u Državnom zavodu za statistiku koji izdaje potvrdu sa šifrom osnovne djelatnosti.

3. Sklapanje društvenog ugovora

Ako tvrtku ne osnivate sami već s jednim ili više partnera morate odlučiti o vašim međusobnim odnosima i pravima te kako ćete upravljati poduzećem. Te odluke se unose u društveni ugovor, pa nije na odmet konzultirati se s odvjetnicima.

Društveni ugovor se sklapa kod javnog bilježnika, a potpisivanju ugovora moraju biti nazočni svi osnivači. Od dokumenata potrebni su vam osobna iskaznica ili putovnica, popis djelatnosti i potvrda o rezervaciji imena tvrtke.

Trošak javnog bilježnika ovisi o broju osnivača poduzeća, a kreće se od 2.000 kuna na više.

4. Uplata temeljnog kapitala

Temeljni kapital je najjednostavnije uplatiti u Fini s kojom je većina banaka sklopila ugovore. Temeljni kapital uplaćuje se na prolazni račun banke, ne nužno u onoj u kojoj ćete imati poslovni račun. Većina banka uplate/isplate s prolaznog računa na žiro račun poduzeća naplaćuje, pa se raspitajte u Fini koje banke tu uslugu nude besplatno.

5. Registracija tvrtke

Fina će preko svog servisa hitro.hr, ili javni bilježnik, dokumentaciju prikupljenu u prva četiri koraka proslijediti nadležnom Trgovačkom sudu koji o registraciji poduzeća odlučuje u roku do tri dana. Nakon što sud tvrtku upiše u sudski registar, rješenje o tome te potvrdu o OIB-u društva će dostaviti ili javnom bilježniku ili Fini.

Sudska pristojba za osnivanje poduzeća iznosi 400 kuna za d.o.o. i 60 kuna za j.d.o.o.

6. Izrada pečata

Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 150 do 200 kuna. Banke više ne inzistiraju na pečatu prilikom otvaranja transakcijskog računa, ali je on potreban za ovjeravanje dokumenata u Poreznoj upravi, ugovora s knjigovodstvenim servisom itd.

7. Državni zavod za statistiku

Matični broj i šifru glavne djelatnosti dobit ćete u Državnom zavodu za statistiku, nakon razvrstavanje poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Ako to obavljate putem servisa hitro.hr, na rješenje statističkog zavoda čekat ćete jedan dan. Rješenje DZS-a možete pribaviti i sami u Zagrebu, Branimirova 19, i to u roku sat, dva.

Od dokumentacije potrebni su vam RPS obraz i Rješenje o upisu u sudski registar.

8. Sklapanje ugovora s knjigovodstvenim servisom

Osim ako ne otvarate knjigovodstveni servis ili imate u planu zaposliti knjigovođu, morate sklopiti ugovor s knjigovodstvenim servisom. Taj ugovor ćete morati priložiti ostalim dokumentima koje predajete Poreznoj upravi.

9. Odabir poslovne banke

Za otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci potrebni su vam Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

Nakon otvaranja transakcijskog računa u Fini možete zatražiti prijenos osnivačkog pologa društva.

10. Prijava u mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike potrebno je prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja, a što je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje. U roku od 15 dana od registracije društva, to može obaviti vaš knjigovođa ili vi osobno u uredu HZMO-a ili putem e-mirovinsko https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/ .

11. Porezna uprava

Poduzeće se mora prijaviti Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u Poreznoj upravi potrebni su sljedeći dokumenti:

• preslika Rješenja trgovačkog suda
• obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
• preslika ugovora o knjigovodstvenim uslugama
• preslika ugovora o najmu poslovnog prostora
• preslika potpisnog kartona
• prijava o većinskom vlasništvu i povezanosti društava
• obrazac podataka OP

Porezna uprava traži da se izjasnite o ulasku u sustav PDV-a. Ako planirate prihod veći od 300.000 kuna obvezni ste ući u sustav PDV-a.

Poduzetnici koji žele izravno prodavati kupcima u drugim zemljama EU, odnosno izravno nabavljati robe i usluge od dobavljača iz drugih zemalja EU, dužni su ishoditi takozvani EU-VAT broj.

Članak preuze s portala https://prviplan.hr/

Ponedjeljak, 08.07.2019. / https://prviplan.hr