Nezaposlenima besplatna edukacija za masere

Dvadeset nezaposlenih osoba u Osječko-baranjskoj županiji dobit će priliku besplatno se educirati za medicinskog masera, a time i mogućnost da brže nađu zaposlenje.

Ponedjeljak, 27.12.2010.