Edukacija poslodavaca sa svrhom poticanja uključivanja ranjivih skupina u programe stručne prakse

Edukacija poslodavaca sa svrhom poticanja uključivanja ranjivih skupina u programe stručne prakse

Na Filozofskome fakultetu u Rijeci održana Edukacija poslodavaca sa svrhom poticanja uključivanja ranjivih skupina u programe stručne prakse.

Cilj Edukacije poslodavaca sa svrhom poticanja uključivanja ranjivih skupina u programe stručne prakse, održane u srijedu, 28. rujna 2022., je bio ukazati poslodavcima, ali i ostalim akterima društva, na probleme s kojima se suočavaju osobe iz ranjivih skupina tijekom obrazovanja te pri zapošljavanju. Kroz dvije tematske cjeline, Senzibilizacija poslodavaca o pozitivnim učincima uključive stručne prakse na njihovo poslovanje i Interakcija poslodavaca i studenata (osvrt na specifične potrebe ranjivih skupina studenata), savjetnice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Natalija Krajnović i Branka Meić Salie su prisutnima pojasnile s kojim se poteškoćama, predrasudama, ali i načinima diskriminacije osobe iz ranjivih skupina svakodnevno suočavaju, naglasivši kako pripadnici tih skupina također imaju i prava koja se još uvijek ne poštuju u dovoljnoj mjeri. Predavačice su istaknule i koristi koje poslodavci, ali i društvo u cjelini, mogu očekivati uključe li ranjive skupine u proces obrazovanja te pruže li im priliku za zapošljavanje. Osim poslodavaca, na edukaciji su sudjelovali i stručnjaci koji se u svome svakodnevnom radu susreću s osobama iz ranjivih skupina kao i osobe s invaliditetom, koje su prisutnima govorile o vlastitim iskustvima.

Edukacija je održana u okviru projekta Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile), financiranog bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“.

LinkedIn

LinkedIn
Zapratite nas na LinkedIn-u
https://www.linkedin.com/company/posao-hr

Četvrtak, 29.09.2022.