Opet nova pravila

Dugotrajno nezaposlenima naknade, mladima radna praksa

Dugotrajno nezaposlenima naknade, mladima radna praksa

Novonezaposlenima koji ostaju bez posla silom zakona određeni dio naknade išao bi na obveznu prekvalifikaciju.

Treći put u godinu dana Vlada će mijenjati pravila za stjecanje prava na naknadu za nezaposlene, a moguće je da će se mijenjati i iznos naknada jer je nezaposlenih više nego što je novca u budžetu za te potrebe. Najveća naknada za nezaposlene iznosi oko 2200 kuna, a kako se iznos naknade s vremenom smanjuje, prosječna isplaćena naknada na burzi kreće se oko 1500 kuna. Naknada se zasad može primati najdulje 450 dana.

U prva četiri mjeseca država je za naknade potrošila polovicu godišnjeg budžeta pa su joj na raspolaganju dvije mogućnosti – ili će povećati budžet ili smanjiti ionako male naknade koje sada prima oko 90 tisuća nezaposlenih.

Neslužbeno doznajemo da bi Vlada mogla uvesti naknade za dugotrajno nezaposlene na burzi, dok bi novonezaposlenima koji ostaju bez posla silom zakona određeni dio naknade išao na obveznu prekvalifikaciju. Prema našem izvoru, svaki bi nezaposleni morao proći programe usavršavanja kako bi lakše našli novi posao. Kako se na burzi nalazi i 50 tisuća mladih bez radnog iskustva, uveo bi se i sustav volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva.

Utorak, 27.04.2010. / Ljubica Gatarić, vecernji.hr