Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.11.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni referent (m/ž)

- dana do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
08.11.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta:
Potpora pravnim poslovima i informiranje članstva i investitora vezano uz pravna pitanja članstva u Komori.

Potpora pravnim poslovima Komore koje odrađuje ugovorni odvjetnički ured, a uključuju:
- potpora pravnom savjetovanju članstva
- potpora izradi i sudjelovanju u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz arhitektonsku struku
- potpora izradi operativnih akata Komore (Statut, pravilnici, poslovnici, odluke i sl.)
- potpora nadzoru pravnih postupaka (stegovni postupci, zastupanje Komore na Upravnom sudu i sl.)

Administrativna i logistička potpora aktivnostima stegovnih tijela Komore (stegovno tužiteljstvo, stegovni sud i viši stegovni sud) te kontinuirana operativna potpora radu tih tijela (sazivanje sjednica, priprema i dostava materijala, priprema dopisa i rješenja, vođenje dokumentacije i sl.)

Administrativna i logistička potpora aktivnostima Povjerenstva za nadzor nad radom članova Komore te kontinuirana operativna potpora radu tog tijela (sazivanje sjednica, priprema i dostava materijala, priprema dopisa i rješenja, vođenje dokumentacije i sl.)
Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada

Ostali poslovi potpore pravnim poslovima i potpore stegovnim tijelima Komore po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
- prijavu na javni natječaj (obavezno navesti osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona kao podatke nužne za kontaktiranje s kandidatima. Sva komunikacija poslodavca prema kandidatu bit će obavljena isključivo putem navedene email adrese i tel. broja.);
- životopis
- preslika dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)
- preslika domovnice
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 15.10.2021. ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);
- dokaz o radnom iskustvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
- preslika vozačke dozvole.

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Početak rada (očekivani): 1.12.2021. god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 8. studenoga 2021. godine osobno ili poštom na adresu:
Hrvatska komora arhitekata,
Ulica grada Vukovara 271/II,
10 000 Zagreb,
putem 'Brze prijave' ili na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor stručnog referenta.

Hrvatska komora arhitekata pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Vrsta posla:
rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
Minimalni uvjeti koje trebaju zadovoljavati kandidati:
- SSS/VŠS - upravno-pravne struke
- najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti
- izvrsne komunikacijske sposobnosti i dobra poslovna korespondencija
- napredno znanje rada na računalu
- aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
- sklonost timskom radu
- vozačka dozvola B kategorije
Prednost imaju kandidati s poznavanjem upravnog postupka.
Minimalna stručna sprema:
Srednja škola
Strani jezik:
engleski
Vozačka dozvola:
B
Poznavanje rada na računalu:
napredno
Potrebno radno iskustvo:
tri godine