Operater (m/ž)

1 dan do isteka
Poslodavac:
Kategorija:
Mjesto rada:
Omišalj, Krk
Rok prijave:
20.01.2021.

O poslu

Opis radnog mjesta:
LNG Hrvatska d.o.o., sukladno Zakonu o tržištu plina, obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP i odgovorna je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

UPP terminal na otoku Krku ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog dobavnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

LNG Hrvatska d.o.o. sa sjedištem na adresi Radnička 80, Zagreb, dana 5. siječnja 2021. godine, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta u:

Sektoru za komercijalno tehničke poslove
Službi za upravljanje i održavanje terminala

Operater (m/ž) – 3 izvršitelj/ica.

Opis posla:

Operater obavlja poslove iz djelokruga rada Službe za upravljanje i održavanje terminala i druge poslove po nalogu i uputama voditelja službe / direktora sektora / Uprave LNGH.

Radno mjesto podrazumijeva rad na kopnenom dijelu Terminala za UPP u Omišlju na otoku Krku s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad u eksplozivnoj atmosferi). Rad operatera je organiziran u smjenama.

Mjesto rada je u Omišlju na otoku Krku.
Vrsta posla:
stalni radni odnos

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:
- četverogodišnja srednja škola (SSS) tehničke struke (elektro struke, strojarske, rudarsko-naftne ili srodne tehničke struke),
- najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad,
- B-kategorija.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kompetencije:
- poznavanje poslovnih procesa,
- sposobnost rješavanja tehničkih problema,
- sposobnost praćenja tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
- vještina rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima,
- vještina sigurnog rukovanja opasnim tvarima,
- temeljitost i emocionalna stabilnost,
- motoričke sposobnosti.

Rok za dostavu prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je od 5. siječnja 2021. godine zaključno do 20. siječnja 2021. godine.

Ponuda mora sadržavati dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta te treba uključivati:
- životopis,
- motivacijsko pismo,
- preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
- presliku svjedodžbe o završnom ispitu,
- presliku važeće vozačke dozvole B kategorije,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/elektronički zapis o radno-pravnom statusu(e-radna knjižica) iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata–ne stariji od 30 dana,
- potvrda o odgovarajućem stupnju znanja stranog jezika, ako kandidat/kinja istu posjeduje,
- dokaz o znanju rada na računalu (u nedostatku formalne isprave o znanju rada na računalu potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu kao zasebni dokument (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili motivacijskom pismu),
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana,

Pored gore navedene dokumentacije (označeno 1. do 9.) koju kandidati moraju dostaviti, kandidati mogu u svojoj prijavi priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u uvjetima ili kompetencijama (poput svjedodžbe o osposobljenosti za rad s opasnim teretima, svjedodžbe o izobrazbi iz područja vatrogastva i sl.)

Posebne napomene za kandidate/kandidatkinje:

Izvršitelj/ica se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Nepotpune (ponude bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) ponude neće biti razmatrane.

Kao dokaz o ispunjavanju traženog uvjeta znanja rada na računalu prihvaća se preslika svjedodžbe o završenom tečaju/ uvjerenje o završenom tečaju/ certifikat o završenom tečaju i sl.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak može se dobiti preko sustava e-Građani i u općinskom sudu.

U daljnje razmatranje uzet će se isključivo one ponude dostavljene po ovom oglasu i unutar utvrđenog roka.

Dokumentacija se ne vraća te je stoga dovoljno priložiti preslike potrebnih dokumenata.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Poslodavac zadržava pravo izvršiti provjeru načina prestanka radnog odnosa kod bivšeg poslodavca, dodatno testirati kandidate, kao i poništiti oglas ili ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

Po obavijesti o izboru, kandidat/kandidatkinja uputiti će se na zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova iz natječaja.

Sve detalje vezane za daljnji tijek postupka izbora kandidati iz oglasnog postupka dobit će isključivo elektroničkom poštom te je stoga e-adresu obvezno navesti u životopisu.

Na ovaj oglas se možete prijaviti pismenim putem.

LNG Hrvatska d.o.o.,
Radnička 80,
10000 Zagreb,
s naznakom: "Za natječaj - Operater u Službi za upravljanje i održavanje terminala".
Minimalna stručna sprema:
Srednja škola
Strani jezik:
engleski
Poznavanje rada na računalu:
dobro
Potrebno radno iskustvo:
tri godine

Kontakt podaci

Naziv poduzeća:
Adresa:
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Županija:
Grad Zagreb
Internet adresa: