Rezultati istraživanja 'Stres na rukovodećim pozicijama' - Talentor Hrvatska

Rezultati istraživanja 'Stres na rukovodećim pozicijama' - Talentor Hrvatska

Tvrtka Talentor Hrvatska kontinuirano prati kretanja na tržištu rada te je nedavno provela istraživanje na temu Stresa na rukovodećim pozicijama.

Cilj istraživanja je bio ispitati najčešće stresore na rukovodećim pozicijama te ispitati sklonost ka sindromu profesionalnog sagorijevanja.

Anketu je popunilo 384 rukovoditelja (34% direktora i članovi uprava, 46% srednji menadžment, 16% najniži menadžment i oko 2% nezaposlenih rukovoditelja).

Istraživanje je pokazalo da rukovoditeljima u Hrvatskoj najveći stres predstavlja otpuštanje radnika. Taj podatak previše ne začuđuje  obzirom da je Hrvatska u zadnjih pet godina prošla veliki val otpuštanja zaposlenika, a to su naravno morali odraditi upravo visoki i srednji menedžment.

Nakon toga slijede kao veliki stresori stalni prekidi i ometanja u radu te nedefiniranost ciljeva od strane vlasnika ili uprave.

Istraživanje je također pokazalo i neke rodne razlike. Tako su ova tri osnovna  stresora prema samoprocjena ispitanika više izražena kod ženskih rukovoditelja nego kod muških rukovoditelja. Pored toga također prekovremeni rad i plaća predstavljaju veće stresore kod žena što je također lako tumačiti kroz još uvijek tradicionalnu podjelu poslova i brigu o domaćinstvu koja postoji na ovim prostorima. Također žene rukovoditelji su još uvijek manje plaćene od muških rukovoditelja.

Kao posljedica stresa na radnom mjestu javlja se sindrom profesionalnog sagorijevanja koji se očituje kroz emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i osjećaj smanjenog osobnog postignuća.

Provedeno istraživanje ipak nije pokazalo da rukovoditelju osjećaju profesionalno sagorijevanje tj. nešto je povećana emocionalna iscrpljenost u ovom trenutku.

Istraživanje je nadalje pokazalo da rukovoditelji u Hrvatskoj pripadaju u najvećoj mjeri izrazitom tipu A ličnosti što znači da streme neprestanoj borbi da postignu sve više i više u sve manje i manje vremena, da su kompetitivni i ambiciozni, a time su podložni prijetnji od srčanog udara.

Ponedjeljak, 13.02.2017. / talentor.com