Honorari i dnevnice konzultanata za EU fondove često se preuveličavaju

Honorari i dnevnice konzultanata za EU fondove često se preuveličavaju

Kako doći do novca pretpristupnih programa Europske unije, jedno je od pitanja koje se najčešće postavlja u ovoj zemlji u posljednje vrijeme. Da li skraćenice SAPARD, PHARE i IPA otvaraju vrata financijskog raja? Tko su konzultanti koji rade na EU projektima i za život zarađuju upravo pišući projekte i savjetujući kako doći do sredstava fondova?

Riječ je uglavnom o ljudima koji su adekvatno educirani za taj posao, posjeduju certifikat nije nužan. No, svakako  je prednost pri odabiru konzultanta kao i iskustvo u pripremi projekata za EU. Često su to ljudi koji su najprije radili u upravi, a poslije se otisnuli u privatni sektor. U Hrvatskoj je problem što još ne postoje osobe koje bi potpuno zadovoljile većinu traženih kriterija.

Najzanimljivije svakako je pitanje honorara i dnevnica konzultanata. Posebno zbog preuveličanih brojki i mitova oko zarade aktivni konzultanti tvrde da “velike zarade” nema te da se svaki pa i ovaj posao treba odraditi profesionalno po razumnoj cijeni.

“Honorari i dnevnice konzultanata za EU fondove često se preuveličavaju. Pojedini medijski komentari ostavljaju sliku da se radi o poslu koji je moguće naučiti na jednom tečaju i poslije za njega u jednome danu uprihoditi gotovo 20.000,00 Kn, sto je daleko od realnog stanja. U Hrvatskoj se cijena rada stručnjaka za EU fondove uglavnom temelji na broju konzultantskih dana koje je potrebno uloziti u obavljanje posla, a cijena jednog takvog dana krece se od 200 do 500 eura.

Unatoč ovim cijenama, tržiste postaje vrlo zasićeno velikim brojem osoba koje se predstavljaju kao konzultanti, ali nemaju potrebno iskustvo u pripremi i provedbi projekata. Njihova cijena zna varirati od toga da pripremaju projekte, ugovorivši Ariana Velauglavnom postotak od dobivenih sredstava, do toga da doslovno “ogule” klijenta za prilično veliku cifru u fazi pripreme projekata bez polućenih rezultata, ali onda takvi klijenti više ne traže njihove usluge.

Upravo zbog toga svi oni koji trebaju pomoć konzultanata za EU fondove moraju biti oprezni prilikom izbora, raspitati se o konzultantu kojeg angažiraju i raditi na tome da ugovore poštenu naknadu za obavljeni posao koja podrazumijeva odgovornost obiju strana u procesu.” objašnjava Ariana Vela, konzultantica za EU fondove i vlasnica obrta za savjetovanje EU projekti.

Srijeda, 11.04.2012. / profitiraj.hr