Telekom. tvrtke odsad mogu dvostruko brže do Potvrda o pravu puta i podataka o RiTT opremi

Telekom. tvrtke odsad mogu dvostruko brže do Potvrda o pravu puta i podataka o RiTT opremi

U Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu HAKOM) ovih je dana završen projekt nadogradnje njihovog poslovnog rješenja. Projekt je sadržavao tri osnovne cjeline kojima se njihov poslovni proces znatno unaprijedio. Ostvareni su svi ciljevi postavljeni od strane uprave, koji su uključivali pojednostavljenu objavu podataka o RiTT opremi na webu, ubrzanje procesa izdavanja Potvrde o pravu puta te izradu izvještajnog sustava sastavljenog od operativnih izvještaja i  izvještaja za upravu.

Projekt je završen u planiranom roku i rezultat projekta je poslovanju HAKOM-a omogućio višestruke prednosti poput kvalitetnijeg nadzora nad procesom rukovanja predmetima, kao i mogućnosti pravovremene reakcije na uočene nedostatke ili zastoje u poslovnom procesu. Također, više nema potrebe za ručnim prepisivanjem određenih podataka već se jednom uneseni podaci u Centrix rješenje automatski spremaju u bazu koju je moguće trenutno pretraživati na web stranicama HAKOM-a, a sami podaci su konzistentniji i ažurniji odnosno točniji.

Omega Software„Projekt analiziran u suradnji s Omega software je HAKOM-u omogućio da preglednije analizira postojeće poslovne procese, lakše uoči nedostatke u njima, i ukloni ih unaprjeđenjem poslovnih procesa. U kratko vrijeme ključni korisnici HAKOM-a su ostvarili dobru suradnju sa savjetnicima tvrtke Omega software što je rezultiralo ostvarenjem postavljenih poslovnih ciljeva, poboljšanjem poslovnih procesa i u konačnici uspješno provedenim projektom odnosno plasiranjem programskog proizvoda. Rezultat projekta je donio višestruke prednosti i krajnjim korisnicima HAKOM-a kao i samim ključnim korisnicima u HAKOM-u. Također, HAKOM-u su otvorene nove mogućnosti poboljšanja poslovanja u ovim područjima i dodatnih poboljšanja programskog proizvoda u budućnosti“, izjavila je Cornelia Krušlin, voditelj projekta od strane HAKOM-a.

„Ovim projektom smo na temelju uočene poslovne problematike kod klijenta predložili izvedbena rješenja koja će njihov postojeći poslovni proces dodatno unaprijediti i ubrzati. Uz uspješno i u roku odrađen projekt, ostvareno je ono čemu uvijek težimo, a to je kvaliteta i vrijednost koju dodajemo poslovanju. Ovime nastavljamo višegodišnju suradnju HAKOM-a i Omege software, a vjerujemo da će se takav odnos graditi i u budućnosti“, izjavila je Mara Ćurić, voditelj projekta od strane Omega software.

Petak, 01.04.2011.