U Hrvatskoj sve više društava za osiguranje nudi ovu vrstu osiguranja a ulaskom u Europsku Uniju tvrtkama se olakšava ovo osiguranje ugovoriti i izvan Hrvatske

Sve veći interes za policama osiguranja odgovornosti menadžera

Sve veći interes za policama osiguranja odgovornosti menadžera

Menadžeri moraju djelovati u najboljem interesu tvrtke. Međutim, slučajno ili namjerno, to nije uvijek tako. Čak i za obranu od neutemeljenih zahtjeva i tužbi potrebna su znatna financijska sredstva i zato je polica osiguranja odgovornosti menadžera tako važna.  Menadžeri u današnjem izazovnom okruženju moraju donositi sve više odluka u sve kraćim rokovima te je polica osiguranja odgovornosti menadžera ujedno i svojevrsna sigurnost i zaštita koja menadžerima omogućava lakše i brže donošenje odluka nužno potrebnih za ostvarenje poslovnih ciljeva tvrtke.

Osobnu odgovornost članova uprave i nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj reguliraju tri zakona: Zakon o obveznim odnosima, Zakon o radu i Zakon o trgovačkim društvima.

Menadžeri obnašaju vrlo odgovornu funkciju i nalaze se pod stalnim povećalom od strane dioničara ili udjelničara, zaposlenika, regulatora, konkurencije i drugih zainteresiranih strana. U obnašanju svoje dužnosti, menadžeri se vrlo lako mogu naći u nezavidnoj situaciji jer su doživjeli neuspjeh djelujući u najboljem interesu tvrtke i pridržavajući se svojih zakonskih dužnosti, a zapravo nisu bili niti svjesni da su učinili nešto krivo.

Osiguranje odgovornosti menadžera pruža financijsku zaštitu za vrijeme rukovođenja odnosno upravljanja trgovačkim društvom u slučajevima zahtjeva za naknadom štete ili tužbe zbog određenih radnji, propusta i slično. Regulatori i dioničari najčešći su podnositelji tužbi, a tužiti mogu i zaposlenici, poslovni partneri, korisnici proizvoda i/ili usluga, konkurencija, stečajni upravitelji...

AonPolica osiguranja odgovornosti menadžera (D&O - Directors' and Officer's Liability Insurance) pruža financijsku zaštitu članovima uprave, direktorima, članovima nadzornog odbora i ostalim zaposlenicima koji imaju upravljačku funkciju. Policom se štiti osobna imovina (egzistencija) menadžera u slučaju nenamjernog propusta u vođenju tvrtke i imovina društva, a pokrivena je naknada štete utvrđena presudom ili nagodbom te troškovi pravnog zastupanja, pa i u slučaju neutemeljenih odštetnih zahtjeva. Razlozi za ugovaranje D&O police, osim zaštite menadžera kao fizičke osobe, odnosno zaštite njegove imovine, nalaze se i u tome da ova vrsta osiguranja štiti i samu tvrtku. Danas je javnost sve više upoznata sa svojim pravima, te je rizik podizanja tužbe protiv tvrtke ili menadžmenta sve veći. Troškovi obrane su u pravilu jako visoki, a puno povoljnije i poslovno mudrije rješenje jest ugovaranje D&O police kojom su, između ostalog, pokriveni i takvi troškovi. U posljednje vrijeme primjetan je veliki porast zanimanja za osiguranje odgovornosti menadžera. Zakonski propisi se mijenjaju i odgovornost menadžera sve više raste. Iako je ova vrsta osiguranja u svijetu poznata od 1897. godine, u Hrvatskoj postoji svega desetak godine. Kako su istaknuli u Aon-u, vodećoj svjetskoj tvrtki za upravljanje rizicima i posredovanje u osiguranju te lideru na hrvatskom tržištu, prije nekoliko godina bilo je u prosjeku tek nekoliko upita godišnje za takvu policu, dok je danas taj broj znatno veći te je uočljiv trend sve češćeg ugovaranja ove vrste osiguranja i kod nas. Prema procjenama Aon-a u Hrvatskoj je trenutno ugovoreno nekoliko desetaka polica, većinom za kompanije u stranom vlasništvu koje su svjesne važnosti ove vrste osiguranja i zaštite koje takva polica pruža. Upravo je preko Aon-a u Hrvatskoj ugovorena prva ovakva polica za jednu farmaceutsku tvrtku, ne tako davne 2002. godine. Primjera radi, u susjednoj Sloveniji se godišnje ugovori petstotinjak polica, dok je u Rumunjskoj ovo osiguranje obvezno. Na globalnoj razini premija osiguranja odgovornosti menadžera iznosi oko 8 milijardi eura, od čega oko 70% otpada na SAD, poznate po visokoj svijesti o odgovornosti te velikom broju parničkih postupaka. Na Europu otpada oko 200 milijuna eura, a apsolutni lider je Njemačka u kojoj oko 95% tvrtki ugovara police osiguranja odgovornosti menadžera.

Polica osiguranja odgovornosti menadžera još više dobiva na važnosti u današnje vrijeme globalizacije i sve kompleksnijeg mehanizma upravljanja tvrtkama jer štiti osobnu imovinu i bilancu tvrtke te kapital dioničara, a ujedno je i dobar alat kako bi se privukli i zadržali najbolji menadžeri.

Današnji menadžeri se u obnašanju svoje funkcije suočavaju s rizicima bitno drugačijim od onih s kojima su se suočavali njihovi prethodnici. Svakodnevno se pojavljuju novi rizici u rasponu od cyber-kriminala i narušavanja sigurnosti do rizika koji su povezani s ispunjavanjem sve složenijih regulatornih zahtjeva i pravne usklađenosti. Stoga je nužno da menadžeri koji danas djeluju u sve izazovnijem i zahtjevnijem globalnom okruženju pronađu ravnotežu između donošenja teških i raznolikih odluka, a osiguranje od odgovornosti menadžera im omogućava da te odluke donose brže, lakše i bez nepotrebnog opterećenja.

U Hrvatskoj sve više društava za osiguranje nudi ovu vrstu osiguranja a ulaskom u Europsku Uniju tvrtkama se olakšava ovo osiguranje ugovoriti i izvan Hrvatske. Stoga u Aon-u skreću pozornost kako je prije samog ugovaranja police osiguranja odgovornosti menadžera potrebno dobro razumijeti rizike kojima je tvrtka izložena, specifičnosti industrije u kojoj posluje kao i razliku među uvjetima osiguranja brojnih osiguratelja, jer tvrtke jedino na taj način mogu biti sigurne da ugovaraju policu s limitima i uvjetima koji u potpunosti odgovaraju njihovim potrebama.

Četvrtak, 25.07.2013.