Podržite referendum o izmjenama Zakona o radu!

Sindikati su dosad prikupili oko 320.000 od potrebnih 450.000 potpisa za referendum o izmjenama Zakona o radu (ZOR), odnosno u tjedan dana 72 posto. Krešmir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata pozvao je građane, koji su u proteklih tjedan dana masovno podržali akciju prikupljanja potpisa diljem Hrvatske, da ne posustanu i da u što većem broju nastave potpisivati peticiju za održavanje referenduma. Do srijede 23. lipnja potrebno je prikupiti potpise 10 posto od ukupnog broja birača, tj. točno 449.506 potpisa kako bi se održalo raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o radu.

Koje su posljedice izmjena Zakona o radu za radnike?

Prema Prijedlogu izmjene ZOR-a razabiru se dva osnovna cilja:
1. Ukinuti institut produžene primjene kolektivnih ugovora (osim iznimaka kada primjenu stranke izricito ugovore, ali i tada najduže šest mjeseci)
2. Mogućnost otkazivanja i kolektivnih ugovora sklopljenih na određeno vrijeme. Navedenim prijedlogom Zakona ograničava se sloboda ugovaranja definirana Konvencijom MOR-a broj 98. (članak 4.) i člankom 7. Zakona o radu, na način da se izrijekom propisuje kako se odredba članka 7. ZOR-a (o primjeni za radnika najpovoljnijeg prava) neće primjenjivati kod ugovaranja vremena važenja produžene primjene pravnih pravila
kolektivnog ugovora. Članak 4. Konvencije MOR-a broj 98. glasi: „U skladu s nacionalnim uvjetima moraju se, ako je potrebno, poduzimati odgovarajuće mjere za poticanje i promicanje punog razvoja i upotrebe mehanizama dobrovoljnog pregovaranja između poslodavaca i udruga poslodavaca i udruga radnika u cilju utvrđivanja uvjeta zaposlenja kolektivnim ugovorima.“ Dakle, u Konvenciji se stavlja naglasak na dobrovoljno pregovaranje, a u Prijedlogu izmjena ZOR-a, naglasak se stavlja na državnu regulaciju (sužavanje) područja ugovorne autonomije
stranaka, na nacin da se strankama propisuju uvjeti, rokovi i dosezi rezultata njihovih pregovora. Odredbe članka 4. predstavljaju nasilje nad voljom stranaka kolektivnog ugovora. Dakle, ako se i ugovori produžena primjena pravila kolektivnog ugovora, to može biti najduže šest mjeseci. Kome to treba? Možda samo državi koja nema povjerenja u državne službenike i uprave poduzeća koji je zastupaju u kolektivnim pregovorima.

Posljedice ovakvog postupanja Vlade RH su sljedeće:
1. Novim prijedlogom ZOR-a Vlada RH krši međunarodne ugovorne obveze preuzete Konvencijom MOR-a br. 98. te Europskom socijalnom poveljom kojima se štiti sloboda i dobrovoljnost pregovaranja;
2. Izravno se stavlja izvan snage odredba članka 7. ZOR-a o primjeni najpovoljnijeg prava što će za posljedicu imati sniženje postojeće razine prava radnika;
3. Ad hoc zakonodavnim intervencijama narušava se načelo pravne sigurnosti;
4. Vlada u nedovoljno uređeni sustav uvodi rješenja koja će izazvati još veću nesigurnost (neuređeno pravosuđe, jačanje kapaciteta socijalnog dijaloga, itd.);
5. Svoje razumijevanje postojeće situacije sindikati su već dosada, i uz postojanje produžene primjene pravnih pravila, pokazali kroz brojne sporazume koje su u uvjetima krize sklapali u svrhu očuvanja radnih mjesta;
6. Stupanjem ovih izmjena ZOR-a na snagu očekuje se znatno smanjivanje broja kolektivnih ugovora i povećanje broja pravilnika o radu koje jednostrano donose poslodavci, a što je protivno poimanju uređenja radnih odnosa u EU koje se temelji na slobodi ugovaranja, što će za posljedicu imati gubitak industrijske demokracije i vraćanje na industrijski totalitarizam;
7. Izmjenama ZOR-a otvara se mogućnost da radnici izgube ugovorenu, višu razinu prava, odnosno razna materijalna i ostala prava iz radnog odnosa koja nisu uređena ZOR-om, a kao što su: naknada troškova prijevoza na posao i s posla, dodatak na placu za ostvareni staž (minuli rad), topli obrok, božićnica, uskrsnica, regres, jubilarna nagrada, dar za djecu, veći broj dana godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, terenski dodatak, dnevnica, naknada za odvojeni život, razne jednokratne pomoći (primjerice zbog dugog bolovanja), veća otpremnina, duži otkazni rokovi, uvećanje place zbog prekovremenog rada, rada noću, nedjeljom i blagdanima; veća razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, itd.

Pridružite se i potpišite peticiju za održavanjem referenduma o izmjenama Zakona o radu!

Saznajte više na www.nhs.hr

Popis lokacija gdje možete potpisati saznajte ovdje.

Četvrtak, 17.06.2010.