Koje bolesti Hrvate najčešće 'ubijaju' na poslu?

U pet županija u Slavoniji , najviše se boluje od sindroma prenaprezanja, a na jugu zemlje zaposlenici najčešće obolijevaju zbog azbesta kojem su izloženi u radnom okruženju.

Voditeljica Službe za izobrazbu i informiranje HZZZSR-a, prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare, specijalist medicine rada, navodi da su zadnjih godina najčešće bolesti uzrokovane azbestom.

"Osim njih, najčešće profesionalne bolesti u 2012. bile su sindromi prenaprezanja, a nastaju preopterećenjem pojedinog dijela koštanozglobnog sustava kao što su npr. upale tetiva, sindrom karpalnog kanala ili kompjutorska šaka. Javljaju se u različitim djelatnostima. Nadalje, među najčešćima u 2012. bili su i vibracijski sindromi što nastaju djelovanjem vibracije na ruke, a vezuju se uz šumarsku djelatnost. Po učestalosti tu su i zarazne bolesti, a javljaju se u zdravstvenoj djelatnosti", izjavljuje dr. Bogadi-Šare.

Prema Dr. Bogadi-Šare radnik ima prava iz zdravstvenog osiguranja – naknadu za vrijeme bolovanja u 100-postotnom iznosu i neplaćanje participacije pri korištenju zdravstvene skrbi.

"Njegova prava iz mirovinskog osiguranja su, ako profesionalna bolest uzrokuje trajno smanjenje ili gubitak radne sposobnosti, invalidska mirovina ili dio nje (ako je smanjenje radne sposobnosti samo dijelom uzrokovano profesionalnom bolešću), obračunava se kao da je radnik odradio puni mirovinski staž", ističe dr. Ana Bogadi-Šare.

Utorak, 14.05.2013. / net.hr