Važno za znati

Ugovor o djelu – tko sve ima obvezu ulaska u sustav PDV-a od 1. siječnja 2011. godine?

Fizičke osobe koje obavljaju isporuke dobara i usluga putem Ugovora o djelu također mogu postati obveznici PDV-a. U kojima slučajevima se to događa i što je potrebno učiniti?

Prema Zakonu i pravilniku o PDV-u, osobe koje u tijeku godine ostvare isporuke dobara ili usluga veće od 85.000,00 kn postaju već od 1. siječnja sljedeće godine obveznici PDV-a. U tom slučaju osoba koja je ostvarila isporuke u spomenutom iznosu, a koje su oporezive PDV-om, obvezna je do 15.siječnja naredne godine na Poreznoj upravi sukladno svom prebivalištu podnijeti prijavu za ulazak u sustav PDV-a.

Što vam znači ulazak u sustav PDV-a?

Ulaskom u sustav PDV-a ne smatra se i obvezno utvrđivanje dohotka na način koji je propisan za samostalne djelatnosti, osim u slučaju da osoba tako odluči. Za osobe koje se odluče da dohodak utvrđuju kao samostalne djelatnosti, može se i dalje obračunavati porez po odbitku uz obvezu isplatitelja da obračuna i uplati propisane doprinose.

Osobe u sustavu PDV-a imaju prema Zakonu obvezu izdavati račun sa oznakom R 2, voditi porezne knjige URA i IRA, podnositi obračun PDV-a. Ukoliko je osoba u prethodnoj godini ostvarila ukupan primitak manji od 300.000,00 kn ali veći od 85.000,00 kn, obračun PDV-a se podnosi tromjesečno. Ako je ostvareni primitak veći od 300.000,00 kn, tada nastupa obveza mjesečnog obračuna. Obveznik PDV-a dužan je na kraju godine podnijeti i obračun PDV-a na obrascu PDV-K.

Osobe koje su u sustavu PDV-a, imaju pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima, ali samo u slučaju ako su ti računi vezani uz ostvarene primitke. Upozoravamo Vas pritom da osobe u sustavu PDV-a, a koje ne vode poslovne knjige za samostalnu djelatnosti (obrazac KPI i obrazac DI) te nisu upisane u Registar poreznih obveznika (RPO), ne mogu priznati....

Cijeli članak pročitajte na profitiraj.hr

Četvrtak, 28.10.2010.